multiMatte

Studieforberedende, teknikk og industriell produksjon, helse- og sosialfag, design og håndverk

  • Fag: Matematikk
  • Nivå: Studieforberedende, Yrkesfaglig
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Oppgavekort, Fagnettsted
Mer info Lisenser/Bestilling
     
MultiMatte er et digitalt læremiddel i matematikk for elever med behov for tilrettelagt undervisning. Læremidlet er et supplement til den ordinære læreboka, og er et tilbud til elever som av ulike årsaker ikke får godt nok utbytte av å bruke tradisjonelle læremidler.

MultiMatte dekker teknikk og industriell produksjon, helse- og sosialfag og design og håndverk på yrkesfag samt studieforberedende.

MultiMatte er bygd opp rundt ulike case der elevene bruker regning for å løse praktiske oppgaver som de vil kunne møte i hverdagen. Slik blir matematikken konkret og anvendbar for denne elevgruppen. For økt forståelse og mestring vil elevene i MultiMatte møte fagstoffet på mange forskjellige måter.

Lær om
Her får elevene en skrittvis gjennomgang av et avgrenset matematisk emne etterfulgt av noen oppgaver innenfor dette emnet. Målet er at elevene skal kunne få en overordnet forståelse av det emnet som blir tatt opp. I tillegg til selve teksten er det også brukt interaktivitet og lyd.

Steg-for-steg
Steg-for-steg er en oppgavetype som lar elevene løse sammensatte regneoperasjoner ved å dele dem opp i små konkrete steg som er løsbare. Elevene får tilbakemelding for hvert steg med tekst og lyd.

Oppgaver
Elevene arbeider med enkeltstående interaktive øvingsoppgaver. Øvingene er tilrettelagt i tilknytning til illustrasjoner.Å løse oppgaver fortløpende med tilbakemeldinger, er motiverende. Elevene kan se sin egen progresjon gjennom stoffet, noe som kan gi en opplevelse av å mestre.

De ulike arbeidsmåtene er valgt ut for å gi stor grad av variasjon. Arbeidsmåtene skal gi elevene varierte utfordringer i arbeidet med matematikkfaget. Felles for alle arbeidsmåter er at de bruker interaktivitet, illustrasjoner og lyd som viktige virkemidler. Erfaring har vist at det gjør arbeidet morsommere for elevene, og motivasjonen for å jobbe med matematikk øker.

Læremidlet består av:

  • MultiMatte Digital, gratis
  • MultiMatte Oppgavekort
  • Lærerveiledning
Forfatterbilde

Odd Orskaug

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Jan-Erik Pedersen

Jan-Erik Pedersen har mange års erfaring som matematikklærer og skoleleder i ungdomsskolen. Pedersen er en erfaren kursholder. > Forfatterprofil

Du må logge inn for å bestille prøvetilgang. Hvis du ikke har brukernavn på cdu.no, må du først registrere deg. Klikk på Logg inn, søk opp skolen din og knytt deg til som lærer/ansatt.