Monitor

  • Fag: Samfunnsfag
  • Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok, Oppgavesamling, Lærerens bok
Titler/Bestilling
     
Monitor er et spennende samfunnsfagsverk som integrerer internett i undervisningen på en strukturert måte. Verket gir en tverrfaglig tilnærming til faget. For å få fram sammenhengene er Monitor bygd over fem felles hovedtemaer som går igjen i historie, samfunnskunnskap og geografi

.
Monitor 1 tar utgangspunkt i Europa, Monitor 2 Norge og Monitor 3 den øvrige verden. Differensiering ivaretas gjennom variasjon i oppgavetyper. Fordi internett er en integrert del av verket, framstår bøkene som tilgjengelige og lite teksttunge.

Grunnbok
Fagstoffet er organisert i fem felles hovedemner i grunnbøkene for historie, geografi og samfunnskunnskap. Stoffet er enkelt framstilt, og bøkene presenterer ord og uttrykk som er grunnleggende for forståelsen. Grunnbøkene har i tillegg pekere til differensierte oppgaver i oppgaveboken.

Grunnbøkene er delt inn i følgende hovedemner:
1 Demokrati
2 Nasjoner og kulturer
3 Utvikling og teknologi
4 Miljø og forbruk
5 Internasjonalt samarbeid
6 Land, vann, luft (tilleggsemne for geografi)

Oppgavebok
En felles oppgavebok for hvert trinn er helt sentral i arbeid med læreverket. Oppgavene står samlet innenfor samme hovedtema i historie, geografi og samfunnskunnskap. De ulike oppgavene gir betydelige muligheter for individuell tilrettelegging og elevmedvirkning.

Oppgavene kalt «Fortelle - Granske - Gruble», har progresjon på tre nivåer og er knyttet til temaene i grunnbøkene. Enkelte oppgaver gir elevene mulighet til å arbeide med kilder og IKT. I oppgaver med pekere fra grunnbøkene finner eleven fordypningsstoff. Disse oppgavene har sammenheng med tematikken i grunnbøkene og kjennetegnes av et eget symbol. Oppgaveboken er sentral i lærerens planlegging, og arbeidsplaner for elevene kan i stor utstrekning ta utgangspunkt i denne boken.

Lærerens bok
Monitor gir rom for ulike pedagogiske innfallsvinkler. Gjennom Lærerens bok får du en innføring i de ulike emnene samt metodiske tips for hvordan verket kan brukes. Deler av stoffet vil være tilgjengelig på læreverkets fagnettsted.

Fagnettsted
Gjennom arbeid og fordypning i oppgavebøkene sendes elevene videre til lenker på nettet. Her skal de fordype seg i stoffet og arbeide med kilder. Fagnettstedet er innholdsrikt og har utfyllende og fordypende oppgaver med utgangspunkt i oppgaveboken. I tillegg fins valgfrie oppgaver knyttet til hvert hovedtema. Oppgavene kommer i tilfeldig rekkefølge innenfor samme kategori. Dette for å unngå at elevene løser oppgavene ut ifra hukommelse og ikke ut ifra forståelse. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Her kan du bla i noen av bøkene:
Monitor 1 Geografi Grunnbok
Monitor 1 Historie Grunnbok
Monitor 1 Samfunnskunnskap Grunnbok

Forfatterbilde

Trond Borge

Trond Borge er forfatter på flere samfunnsfagverk til videregående skole og grunnskolen, Agenda og Ny agenda for videregående skole og Monitor samfunnsfag for ungdomstrinnet. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.