Mennesker i tid

Fag: Historie Vg2, Historie Vg3
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Mennesker i tid

HVORFOR ER HISTORIEN BLITT SOM DEN ER? Hvorfor er vi der vi er i dag? Er det tilfeldigheter, eller måtte det gå slik? Historie er et hjelpemiddel til å få en bredere forståelse av egne og andre samfunns verdier – vår egen samtid – og oss selv som mennesker.

MENNESKER I TID 1 åpner historien på flere måter for elevene. Både hovedlinjene i fortiden og det unike ved menneskene og deres handlinger er vektlagt. Boka behandler verden og Norge i hver sin hoveddel, men hver del følger samme kronologiske og tematiske inndeling.

MENNESKER I TID 2 er delt inn i perioder, tema og oppslag. Å bryte opp den tradisjonelle kapittelstrukturen på denne måten gjør undervisningen mer effektiv. Oppslagsinndelingen gjør det enkelt å velge ut stoff som skal prioriteres, og gjør det lettere for elevene å arbeide med stoffet på egen hånd.

KILDER OG METODE har egne kapitler og det er mange ulike kildeoppgaver i hvert kapittel. Her gjennomgås alt fra muntlige kilder til bilder, film og internett.

Til toppen

Forfatter(e)

Svein Olav Hansen foreleser i økonomisk historie og har hovedfag i historie. Han er forfatter av "Drømmen om Norden" (Ad notam Gyldendal 1994), "Kampen om Kaken" (Moderne Tider 2004), "Sliteræne" (Valdisholm Forlag 2006) og medforfatter til "Markedsøkonomiens utvikling" (Fagbokforlaget, siste utgave 2005). Hansen har tidligere undervist i videregående skole.

Hans Jacob Orning er professor i historie ved Universitetet i Oslo, med faglig tyngdepunkt i norsk og internasjonal middelalder. Han avla Dr.Art. i historie i 2004 med avhandlingen Uforutsigbarhet og nærvær: En analyse av norske kongers maktutøvelse i høymiddelalderen (publisert på engelsk i 2008). Han har publisert bøkene The Reality of the Fantastic (2017), Krig uten stat (2020, sammen med Øyvind Østerud) og Constant Crisis (2021), vært redaktør for en rekke norske og internasjonale verk og antologier, og publisert et femtitalls vitenskapelige artikler. Han var redaktør og medforfatter i Norvegr - Norges historie I - IV (Aschehoug 2011) og har i ti år vært fast skribent i Klassekampen. Han har omfattende undervisningserfaring fra universiteter og høyskoler, og har holdt foredrag i mange ulike sammenhenger. Siden 2012 har han vært ansatt som professor ved Universitetet i Oslo.

Titler/bestilling