Mennesker i tid

  • Fag: Historie Vg2, Historie Vg3
  • Nivå: Vg2, Vg3
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok
Titler/Bestilling
HVORFOR ER HISTORIEN BLITT SOM DEN ER? Hvorfor er vi der vi er i dag? Er det tilfeldigheter, eller måtte det gå slik? Historie er et hjelpemiddel til å få en bredere forståelse av egne og andre samfunns verdier – vår egen samtid – og oss selv som mennesker.

MENNESKER I TID 1 åpner historien på flere måter for elevene. Både hovedlinjene i fortiden og det unike ved menneskene og deres handlinger er vektlagt. Boka behandler verden og Norge i hver sin hoveddel, men hver del følger samme kronologiske og tematiske inndeling.

MENNESKER I TID 2 er delt inn i perioder, tema og oppslag. Å bryte opp den tradisjonelle kapittelstrukturen på denne måten gjør undervisningen mer effektiv. Oppslagsinndelingen gjør det enkelt å velge ut stoff som skal prioriteres, og gjør det lettere for elevene å arbeide med stoffet på egen hånd.

KILDER OG METODE har egne kapitler og det er mange ulike kildeoppgaver i hvert kapittel. Her gjennomgås alt fra muntlige kilder til bilder, film og internett.

Forfatterbilde

Svein Olav Hansen

Svein Olav Hansen foreleser i økonomisk historie og har hovedfag i historie. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Hans Jacob Orning

Hans Jacob Orning er førsteamanuensis i historie ved Høgskulen i Volda, med faglig tyngdepunkt i norsk og internasjonal middelalder. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Audun Bakkerud

Audun Bakkerud er lektor ved Ringerike videregående skole. Han har hovedfag i idéhistorie, med sosiologi og historie i fagkretsen. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Trond Heum

Trond Heum er lektor og fagutvikler ved Sandefjord videregående skole. Han har historie hovedfag, samt norsk, mediefag og statsvitenskap som øvrig fagkrets. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Anne Kjersti Jacobsen

Anne Kjersti Jacobsen er lektor ved Ramstad skole i Bærum. Hun har hovedfag i historie og har tidligere arbeidet som forlagsredaktør. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Åsmund Svendsen

Åsmund Svendsen (1967–) is a historian who trained at the University of Oslo. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.