Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm

Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm

Fag: Matematikk
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 5. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm

Fagfornyelsen er her!
Det nye matematikkfaget finner du i Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm.

Matematikk 5-7 er skrevet til ny læreplan i matematikk til fagfornyelsen og er en videreutvikling av Radius 5-7. Matematikk 5-7 legger opp til en variert matematikkundervisning som understøtter dybdelæring. Elevene skal tenke selv, tenke sammen, lytte til hverandres løsninger, snakke matematikk, visualisere, generalisere, teste ut og utfordre seg videre.

Kjerneelementene i Matematikk 5-7
 • Alle kapitler har Utforsk sammen-oppgaver, som stimulerer til samtale, kommunikasjon, argumentasjon, resonnering, utforsking og problemløsning.
 • Elevene blir presentert for mange ulike regnestrategier og metoder, noe som legger til rette for modellering og anvendelser og trener opp evnen til abstraksjon og generalisering.

Ønsker du deg et matematikkverk

 • Som gir en variert matematikkundervisning?
 • Som hjelper elevene med å utvikle fleksible regnestrategier?
 • Som legger til rette for dybdelæring?

GRUNNBOK
I matematikk for 5., 6.og 7. trinn til fagfornyelsen er det én grunnbok per trinn. Hvert kapittel i grunnboka starter med en fortelling som illustrerer et matematisk problem, og alle kapitler har oppsummerende oppgaver som stimulerer til refleksjon og problemløsing.

Elevene blir presentert for mange ulike regnestrategier og metoder, noe som legger til rette for modellering og anvendelser og trener opp evnen til abstraksjon og generalisering, slik som læreplanen i matematikk til fagfornyelsen legger opp til.

I grunnboka har vi lagt vekt på visualisering av regnestrategier og metoder for å understøtte elevenes læring.

OPPGAVEBOK
Oppgaveboka er differensiert og følger målene og kapitlene i grunnboka. Eleven blir vist tydelige eksempler underveis, og oppgaveboka egner seg derfor godt til hjemmearbeid. Under "Andre utfordringer" bakerst i hvert kapittel er det mer utfordrende oppgaver, som gjerne går utover målene for kapitlet og viser neste steg.

PARALLELLBOK
Dette er en engangsbok hvor det er satt av plass til å skrive. Parallellboka erstatter både grunnboka og oppgaveboka for elever som trenger en forenklet utgave. Samtaleruter og Utforsk sammen-oppgaver er plassert på samme side som i grunnboka, slik at alle elevene kan forholde seg til samme sidetall når de jobber med lærestoff hvor det er naturlig at man samarbeider med andre. Parallellboka har en trygg progresjon som hjelper elevene til matematisk forståelse. Her finner elevene også aktuelt tematisk innhold som åpner for utforsking og dybdelæring.

LÆRERVEILEDNING
Lærerveiledningen inneholder en fagdidiaktisk innledning for læreren, faksimile av alle oppslagene i grunnboka med kommentarer, råd og tips til hvert oppslag, kapittelprøver, fasiter og kopieringsoriginaler.


Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Dette er lærerens egen digitale ressursbank, med mye nyttig innhold.

I Digital lærerressurs finner du:

 • forslag til årsplaner
 • tavlebøker av grunnbøkene og oppgavebøkene
 • prøver
 • fasit til grunnbøkene og oppgavebøkene
 • kopieringsoriginaler
 • lyd til fortellingene tilknyttet grunnbøkene


KOMPONENTER I LÆREVERKET

Matematikk 5. trinn

Matematikk 6. trinn


Matematikk 7. trinn

Felles for matematikk 5., 6. og 7. trinn

Digital lærerressurs

Matematikk 5-7 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste

Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?

Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder film, podkast, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

I Matematikk 5-7 i Skolen får elevene tilpassede tilbakemeldinger mens de løser oppgaver.Teori og løsningsforslag er alltid tilgjengelig.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Jan Erik Gulbrandsen, lektor har skrevet lærebøker i matematikk og naturfag.

Randi Løchsen er spesialpedagog med hovedvekt på matematikkvansker. Hun har skrevet tilleggslitteratur i både matematikk og naturfag.

Vibeke Saltnes Olsen har bakgrunn som allmennlærer, har undervisningserfaring fra mellomtrinnet og master i skoleledelse. Nå arbeider hun som rektor ved Brynseng skole i Oslo. I tillegg holder hun matematikkurs.

Kristin Måleng har bakgrunn som allmennlærer og har lang undervisningserfaring innen matematikk på mellomtrinnet. Nå er hun inspektør ved Son skole i Vestby kommune. I tillegg leder hun en matematikkgruppe i Vestby kommune og holder kurs for matematikklærere.

Titler/bestilling