Markedsføring og ledelse

  • Fag: Markedsføring og ledelse
  • Nivå: Vg2, Vg3
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok
Titler/Bestilling
 
Markedsplanleggingsmodellen er utgangspunktet for den logiske strukturen i læreverket, og hjelper elevene med å få helhetsforståelse og se sammenhenger mellom programfagets kompetansemål. Forfatterne har lagt vekt på å bygge bro mellom teoretiske modeller og praksis ved bruk av gode eksempler fra arbeidsliv og praktisk markedsføring. I tillegg til mange eksempler er det også rikelig med illustrasjoner av teoretiske modeller for å gjøre stoffet mer tilgjengelig for eleven.

MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 er strukturert ut fra læreplanens hovedområder: Organisasjon og marked, systematisk markedsføring og organisasjon og ledelse. Det siste hovedkapitlet er ”Temaer” som beskriver hvordan reklamemateriell kan produseres ved hjelp av digitale verktøy, og hvilke lovbestemmelser som setter rammer for markedskommunikasjonen.

MARKEDSFØRING OG LEDELSE 2 er strukturert ut fra fagområdene: Mål, strategier og markedsplanlegging, situasjonsanalyse og markedsinformasjon, konkurransemidlene, personalutvikling og ledelse og etikk og samfunnsansvar.

Elevnettstedet inneholder mange interaktive oppgaver og kildeoppgaver. Fagnett for lærere er passordbeskyttet, og inneholder blant annet løsningsforslag til oppgavene.

Komponenter for hvert årstrinn:
• Lærebok med oppgaver
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettsted (fagnett), gratis

Forfatterbilde

Per Emil Nørgaard

Per E. Nørgaard er utdannet handelsøkonom (Master of Business and Marketing) fra BI og cand. jur. fra Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.