Makt og menneske

Fag: Samfunnsfag
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Makt og menneske

Makt og menneske er skrevet til K06. Til fagfornyelsen blir det erstattet av Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm.

Makt og Menneske skaper engasjement og opplevelser gjennom:

* Fantastisk bildemateriale og høy illustrasjonsgrad.
* Varierte og differensierte oppgaver.
* Nøkkelspørsmål som veileder lesingen.
* Lesevennlig tekst.

Verket stimulerer til kritisk tenkning og refleksjon. Hvert kapittel starter med en nøkkelproblemstilling som elevene kommer til bunns i gjennom arbeidet med tekst, oppgaver og digitale læringsobjekter på dammskolen.no. Hvert kapittel trener spesifikke samfunnsfaglige ferdigheter.

"Damm-bøkene preges av fortellerglede og pedagogisk lekenhet, og er også up to date rent historiefaglig."
Hans Petter Søli i Ny Tid

Makt og Menneske – Geografi handler om menneskets møte med naturen. Elevene lærer hvordan naturkreftene påvirker oss, og hvordan vi påvirker naturen. Fantastiske bilder, enkelt språk, oppdaterte og historiske kart og tydelige illustrasjoner gir elevene innsikt i hvordan vi alle er uløselig bundet til den verden vi lever i. Dette er geografi med mennesket i sentrum.

Makt og Menneske – Samfunnskunnskap handler om hvordan vi mennesker lever sammen i et fellesskap, og hvordan vårt samfunn er bygd opp og blir styrt. Elevene lærer hvordan de påvirkes av kreftene i samfunnet og hvordan de selv kan være med å påvirke.
Dette er ikke en bok som beskriver samfunnet fra utsiden, men en bok der mennesker får slippe til og forteller fra innsiden. Tekst, oppgaver og bilder styrker hverandre gjensidig og stimulerer til undring og opplevelse. Oppgavene gir elevene mulighet til hele tiden å arbeide aktivt med fagstoffet.

Det er menneskene som gir historien liv. Makt og Menneske – Historie lar elevene oppleve og undre seg over hvordan vanlige mennesker har opplevd historiske hendelser og hvordan historiske hendelser har påvirket menneskene.
Elevene skal ikke bare lese om historien – de skal delta i den. Elevene arbeider systematisk med historiefaglige ferdigheter som kausalitet, kildegranskning, empati, motiv, ideologi og kontrafaktisk historie, samtidig som de tilegner seg kunnskaper fra lærestoffet i bøkene.

Makt og Menneske legger til rette for differensiert undervisning. Til hver oppgave finner du støtte til den svake og utfordringer til den sterke i lærerveiledningen. Der finner du også ferdige undervisningsopplegg, kopieringsoriginaler, ekstraoppgaver og veiledende svar til alle spørsmål og oppgaver.

Lærerveiledningene for tiende klasse inneholder hjelp til kriteriebasert elevvurdering i hver fagdisiplin.

Kopieringsoriginaler på nynorsk finner du under Makt og Menneske på http://www.dammskolen.no

Her kan du bla i noen av bøkene:
Makt og Menneske Historie 8
Makt og Menneske Samfunnskunnskap 8
Makt og Menneske Geografi 8

Til toppen

Titler/bestilling