Livsløp og velferd

Sosialkunnskap

Fag: Sosialkunnskap
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Livsløp og velferd

Et gjennomarbeidet læreverk som er tilpasset elevenes interesser og forutsetninger. Boka er delt inn i fire hovedområder: Livsfasene, Velferdsforskjeller, Sosiale problemer og Velferd og menneskerettigheter.

Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder er behandlet flere steder i boka, slik at elevene får repetert stoffet flere ganger.

På nettstedet kan elevene arbeide med stoffet på ulike måter, og de finner utfyllende stoff og nyheter. Lydbok kan lastes ned til hvert kapittel på nettstedet.

Varierte oppgaver og utfyllende stoff på nettet
Fagnettstedet er en utfyllende komponent til læreverket med varierte oppgaver som lar elevene arbeide med faget og stoffet på ulike måter. Elevene vil også finne utfyllende stoff og nyheter som er relevante for faget og oppgavene.

Forfatterne
Aage Moan er hovedforfatter, han underviser i sosialkunnskap i videregående skole og har tidligere skrevet flere lærebøker i faget. Moan arbeider også ved NTNU med utdanning av lærere til samfunnskunnskap. Audun Bakkerud underviser i videregående skole og er idéhistoriker. Kirsti Molteberg underviser i videregående skole og er sykepleier med sosialantropologi.

Til toppen

Forfatter(e)

Aage Moan er lektor ved Malvik videregående skole og har hovedfag i sosiologi. Han deltatt i arbeidet med utformingen av læreplanen som boka er skrevet etter. Han er også førstelektor ved NTNU i Trondheim og underviser lærerstudenter i samfunnskunnskap og fagdidaktikk.

Titler/bestilling