Liv og helse Helse- og oppvekstfag Vg1 (KL06)

Helse- og oppvekstfag Vg1

Fag: Helse- og oppvekstfag Vg1, Helse- og oppvekstfagene, Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøvelse
Nivå: Yrkesfag Vg1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Liv og helse Helse- og oppvekstfag Vg1 (KL06)

Liv og helse-verket kom i ny utgave 2020. Liv og helse (2014) dekker læreplanen https://www.cappelendammundervisning.no/_liv-og-helse-larernettsted-lk20-9788202669782i felles programfag i vg1 Helse- og oppvekstfag.
Liv og helse består av lærebøker i hvert av de tre programfagene helsefremmende arbeid, yrkesutøvelse og kommunikasjon og samhandling, og et fagnettsted med elevressurser og egne lærersider.

Deler av lærestoffet er forenklet og tydeliggjort, og stoffutvalget nøye avgrenset mot kompetansemålene i læreplanen. Liv og helse er et kjent verk for mange lærere, og ble gitt ut i sin tredje utgave etter Kunnskapsløftet i 2014. Det ble lagt vekt på å beholde de kvaliteter som bøkene har vært kjent for, samtidig som vi moderniserte og tilpasset verket enda bedre til målgruppen.

Verket har generelt et godt og enkelt språk, og oversiktlige sider med designelementer som hjelper eleven i læringsprosessen. Bøkene inneholder både teoristoff, fordypningsstoff og varierte oppgaver som gir gode muligheter for differensiering. Enkle repetisjonsoppgaver er lagt inn etter hvert delkapittel. På slutten av kapitlet er det rikelig med arbeidsoppgaver til teoristoffet. Nytt i 2014-utgaven er digitale arbeidsoppgaver til alle kapitler. Det har vært viktig for forfattergruppen å oppnå en yrkesretting av fagstoffet, blant annet gjennom å formidle realistiske eksempler fra yrkeshverdagen med bilder fra ulike arbeidssituasjoner.

Liv og helse har gratis fagnettsted for både lærere og elever, og en ressurs for YFF (yrkesfaglig fordypning). Elevnettstedet inneholder interaktive oppgaver, filmklipp, animasjoner, fordypningsstoff, relevante lenker mm.
Lærernettstedet inneholder powerpointpresentasjoner og andre ressurser som kan brukes i undervisningen, nyttig bakgrunnsstoff, illustrasjoner fra bøkene mm.

Fagnettstedet http://hofag.cdu.no/ vil ikke lenger oppdateres. Les mer og bestill Liv og helse Lærernettsted (LK20) her. Det er fortsatt gratis elevinnhold på Liv og Helse Elevnettsted (LK20).

Her kan elever og lærere logge direkte inn og ta ressursene i bruk: https://livoghelse.cappelendamm.no/


Til toppen

Forfatter(e)

er utdannet ernæringsfysiolog (cand.scient.) fra Universitetet i Oslo. Hun har utgitt et titall bøker om helse og ernæring og er fast skribent i Hjemmet Helse. I tillegg holder hun fermenteringskurs og kostholdsforedrag rundt om i landet. Gunn Helene underviser også på lærerutdanningen i mat og helse-faget.

Halldis Farstad Nilsen er utdannet sykepleier med videreutdanning i eldreomsorg.
Hun har eksamen i miljølære, miljøfilosofi og tilpasset opplæring(TPO). Hun har undervist i videregående skole i 23 år, bl. a i humanbiologi, naturfag, hygiene, helsefag, sykdomslære og eldreomsorg.

Helge Ludvigsen er faglærer i naturfag og matematikk og høyskolekandidat i miljø- og naturvernfag. Nå arbeider han i videregående skole og har undervisningserfaring i blant annet humanbiologi, anatomi og fysiologi og biologi. I tillegg har han erfaring fra tilpasset opplæring, undervisning av fremmedspråklige og nettundervisning.

Engh er utdannet faglærer i ernæring, helse og miljøfag, og har etterutdanning i blant annet spesialpedagogikk, sosialpedagogikk og veiledning. Hun har de siste 15 årene arbeidet på Helse- og Oppvekstfag på Greåker videregående skole.

Iversen er lektor med hovedfag i ernæring, helse og miljøfag fra Høgskolen i Akershus og har etterutdanning i blant annet humanbiologi, grunnmedisin, biologi og vurdering. Hun har undervist i ulike skoleslag og på ulike trinn, men hovedsakelig på helse- og oppvekstfaglig utdanningsprogram i videregående skole i Oslo, der hun arbeider i dag.

Sølvi Brekklund Sæves er for tiden kontaktlærer ved Eidsberg ungdomsskole. Hun har fordypning i norsk og drama, i tillegg til sin allmennlærerutdannelse. Hun har undervist voksne med lærevansker ved en privat opplæringsvirksomhet på videregående nivå, i helse- og sosialfag (som det het da) og i samfunnsfag, engelsk og norsk. Brekklund Sæves er medforfatter av Cappelen Damms verk Yrkesutøvelse i serien Liv og helse for helse- og oppvekstfag Vg1.

Anne Kari Kalve er sykepleier og lektor med master i yrkespedagogikk, samt videreutdanning i veiledningspedagogikk. Hun har lang og variert sykepleierpraktisk erfaring. Hun har undervist i 15 år i videregående skule på helse- og oppvekstfag. De siste årene har hun undervist ved Fagskulen i Hordaland fylkeskommune.

Maria Thommessen (1958 - 2006) var utdannet ernæringsfysiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. I 2000 startet hun firmaet NutriCom AS og nettstedet www.dinkost.no, der hun arbeidet med rådgivning, foredrag og konsulenttjenester sammen med fire andre kolleger. Maria var kjent som ernæringsrådgiver fra TV, aviser og ukeblader og skrev en rekke lærebøker, fagbøker og kokebøker om kosthold, livsstil og helse. Maria Thommessen døde av kreft 3. september 2006, 47 år gammel.

Titler/bestilling