Liv og helse

Helse- og oppvekstfag Vg1

  • Fag: Helse- og oppvekstfag Vg1, Helse- og oppvekstfag, Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøvelse, Samfunnsfag
  • Nivå: Yrkesfag Vg1
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Alt-i-ett-bok, Digital ressurs
Titler/Bestilling
     
Liv og helse-verket (2014) dekker læreplanen i felles programfag i vg1 Helse- og oppvekstfag. Liv og helse består av lærebøker i hvert av de tre programfagene helsefremmende arbeid, yrkesutøvelse og kommunikasjon og samhandling, og et omfattende fagnettsted med elevressurser og egne lærersider.

Liv og helse-verket er et kjent verk for mange lærere, og kommer nå i sin tredje utgave etter Kunnskapsløftet. Vi har ved denne revisjonen lagt vekt på å beholde verkets kvaliteter, samtidig som vi har modernisert og tilpasset verket enda bedre til målgruppen.

Nytt i denne utgaven er at deler av lærestoffet er forenklet og tydeliggjort, og at stoffutvalget er nøye avgrenset mot kompetansemålene i læreplanen. Verket har et godt og enkelt språk, og oversiktlige sider med designelementer som hjelper eleven i læringsprosessen. Verket er rikt illustrert med gode bilder og forklarende tegninger.

Bøkene inneholder både teoristoff, fordypningsstoff og varierte oppgaver som gir gode muligheter for differensiering. Enkle repetisjonsoppgaver er lagt inn etter hvert delkapittel. På slutten av hvert kapittel er det rikelig med arbeidsoppgaver til teoristoffet, og nytt i denne utgaven er digitale arbeidsoppgaver til alle kapitler. Det er lagt vekt på å gjøre fagstoffet yrkesrettet, blant annet gjennom realistiske eksempler fra yrkeshverdagen og bilder fra ulike arbeidssituasjoner.

Liv og helse har gratis fagnettsted for både lærere og elever, og en ressurs for YFF (yrkesfaglig fordypning). Elevnettstedet inneholder interaktive oppgaver, filmklipp, animasjoner, fordypningsstoff, relevante lenker mm.
Lærernettstedet inneholder powerpointpresentasjoner og andre ressurser som kan brukes i undervisningen, nyttig bakgrunnsstoff, illustrasjoner fra bøkene mm.

Fagnettsted: http://hofag.cdu.no/

Forfatterbilde

Gunn Helene Arsky

Gunn Helene Arsky er utdannet ernæringsfysiolog cand.scient. fra Universitetet i Oslo og jobber i Bama. Hun har vært vektrådgiver i flere nettvektklubber. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Camilla Engh

Camilla Engh er utdannet faglærer i ernæring, helse og miljøfag, og har etterutdanning i blant annet spesialpedagogikk, sosialpedagogikk og veiledning. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Ingvild Iversen

Ingvild Iversen er lektor med hovedfag i ernæring, helse og miljøfag fra Høgskolen i Akershus og har etterutdanning i blant annet humanbiologi, grunnmedisin, biologi og vurdering. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Anne Kari Kalve

Anne Kari Kalve er sykepleier og lektor med master i yrkespedagogikk, samt videreutdanning i veiledningspedagogikk. Hun har lang og variert sykepleierpraktisk erfaring. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Helge Ludvigsen

Helge Ludvigsen er faglærer i naturfag og matematikk og høyskolekandidat i miljø- og naturvernfag. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Halldis Farstad Nilsen

Halldis Farstad Nilsen er utdannet sykepleier med videreutdanning i eldreomsorg. Hun har eksamen i miljølære, miljøfilosofi og tilpasset opplæring(TPO). > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Sølvi B. Sæves

Sølvi Brekklund Sæves er for tiden kontaktlærer ved Eidsberg ungdomsskole. Hun har fordypning i norsk og drama, i tillegg til sin allmennlærerutdannelse. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.