Leseuniverset 5-7

Veiledet lesing også på mellomtrinnet

Fag: Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 5. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Leseuniverset 5-7

Cappelen Damms småbøker til mellomtrinnet.
Leseuniverset 5-7 er organisert i sju bokser, fordelt mellom fagene norsk, naturfag og samfunnsfag. I hver bok finner du faglige oppgaver i leseforståelse. I lærerveiledningen finner du flere oppgaver.

Lesing av fagtekster
Fagheftene kombinerer lesetrening med tilegnelse av fagkunnskap. Bøkene er samlet i bokser etter fag (naturfag og samfunnsfag). Hver bok tar for seg ett eller flere emner fra fagplanene i Kunnskapsløftet. Bøkene tar sikte på å styrke eleven i å lese og forstå innholdet i en fagtekst samt å stimulere til videre utforskning innenfor faget. Flere av bøkene går også mer i dybden innenfor de enkelte temaene enn det det er plass til i en tradisjonell lærebok.

Lesing av skjønnlitteratur
De skjønnlitterære småbøkene spenner vidt og inneholder gullkorn fra vår litterære fortid i tillegg til en rekke nyskrevne fortellinger av noen av våre beste forfattere. Her er noe for enhver smak – eller enhver elev.

Prøve i leseforståelse
Leseprøven, som du finner i Lærerens bok, er utarbeidet etter de samme kriteriene som de nasjonale prøvene på 5. og 8. trinn. Oppgavene er i all hovedsak flervalgsoppgaver med varierende vanskelighetsgrad.

Kjennetegn for serien:
• Tar for seg emner fra fagplanene i naturfag, norsk og samfunnsfag (K06)
• Vekt på lesestrategier og leseforståelse
• Figurer og tabeller
• Lett tilgjengelig budskap i tekst og bilder
• En rød tråd gjennom tekst og bilder
• Tekst og bilder skal vekke leselyst og gi rom for kunnskap, spenning og undring

Bøkene er tilgjengelige på både bokmål og nynorsk!

LESEUNIVERSET 5–7 BESTÅR AV:
• 56 småbøker (med oppgaver) fordelt på sju bokser
( to naturfagbokser, to samfunnsfagbokser og tre skjønnlitteraturbokser)
• Lærerens bok 1 og 2 med metodikk, ekstra oppgaver (kopieringsoriginaler), samt prøve i
leseforståelse utarbeidet av Astrid Roe i Lærerens bok 1.

Til toppen

Forfatter(e)

Jørgen Alnæs (f. 1974) har i flere år vært høgskolelektor ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Nå er han doktorgradsstipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Alnæs har jobbet som journalist og litteraturkritiker.

Jørn Jensen skrev sine første bøker for barn allerede i 1987. I 1997 fikk han tildelt den danske Skriver-prisen for sine lettlest-bøker. Jensen har tre utdannelser. Først utdannet han seg til gullsmed, så utdannet han seg til lærer og senere tok han utdannelse som talepedagog. Jørn er dansk og bor i Roskilde sammen med sin kone.

Steffen R.M. Sørum (f. 1976) er førsteamanuensis ved Norsk barnebokinstitutt hvor han underviser i kreativ skriving. Han har skrevet for barn, ungdom og voksne og er mer opptatt av historie enn fantasy.

Tore Aurstad er født i 1972 i Odda, men har vokst opp i Aurskog på Romerike og er nå bosatt i Oslo. Han skriver bøker for både barn, ungdom og voksne, og jobber også som oversetter. Aurstad ble nominert til Kultur- og kirkedepartementets oversetterpris for barne- og ungdomslitteratur 2006 for sin oversettelse av John Boynes Gutten i den stripete pyjamasen. I 2016 ble krimboka Nattevandreren nominert til Rivertonprisen.

Kristín A. Sandberg (1967) er utdannet psykoterapeut og lærer. Hun skriver sangtekster for flere kjente musikere og har utgitt romaner og sakprosa for barn, ungdom og voksne. Sandberg har bodd og arbeidet i Spania i flere år.

Titler/bestilling