KRLE 8-10 fra Cappelen Damm

Fag: KRLE
Nivå: 8. trinn, 9. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket KRLE 8-10 fra Cappelen Damm

KRLE 8-10 fra Cappelen Damm møter KRLE-faget på en nytenkende og utforskende måte, og gir en solig og interessant base for undervisningen.

Grunnbøkene består av temabaserte kapitler og oppslag som gir elevene en kortfattet presentasjon av hovedtrekkene i de største religionene og ulike livssyn. Elevene utfordres til å utforske eksistensielle og etiske dilemma, samtidig som de får innblikk i religionenes betydning i samfunnet. Hvordan leve sammen selv om man er grunnleggende uenige? Hvordan tåle ulike meninger? Hva innebærer respekt?

Med KRLE 8-10 fra Cappelen Damm får du:
- temabaserte grunnbøker til hvert enkelt trinn
- lærerhefter med forslag til undervisningsopplegg til hvert kapittel
- undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i kjerneelementene
- forslag til ulike eksamensopplegg


Læreverket består av:
KRLE 8 Grunnbok (i salg)
KRLE 9 Grunnbok (april)
KRLE 10 Grunnbok (august)
Lærerhefter med undervisningsopplegg til alle trinn og eksamensoppgaver til 10. trinn (kommer i løpet av 2023)

Digital lærerressurs
Den digitale lærerresursen vil inneholde tavlebøker av grunnbøkene, forslag til årsplan, generelt bakgrunnsstoff og arbeidsark (kopieringsoriginaler).

Digitale elevbøker
Elevbøkene kommer også som Unibok og Brettbok

Digital elevressurs
Du finner digitalt innhold til alle fag og trinn i Skolen fra Cappelen Damm på skolen.cdu.no

Til toppen

Titler/bestilling