KRLE 5-7

Fag: KRLE
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 5. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket KRLE 5-7

KRLE-boka 5-7 er én bok for hele mellomtrinnet!
Boka og krle-nett 5-7 gir elevene forståelse og kunnskap om kultur, identitet og mangfold – både nasjonalt og globalt.
Lærestoffet er samlet tematisk, og mengden er realistisk i forhold til timebruken i faget.

KRLE-boka 5-7 er utviklet til Kunnskapsløftet. Lærestoff i KRLE for mellomtrinnet til fagfornyelsen finner du i Skolen fra Cappelen Damm.


Med KRLE-boka 5-7 får elevene
- innsikt i de viktigste temaene innenfor etikk, religion og livssynshumanisme
- øvelse i kritisk tenking og i å ta etiske valg
- bilder som inspirerer
- øvelse i strukturerte, filosofiske samtaler om alle bokas temaer
- kunnskap som bidrar til livsmestring

KRLE-boka forsøker å relatere fagstoffet til elevenes eget liv – både i tekst, bilder og oppgaver.

Elevens nettressurs finner du på www.krle5-7.cdu.no
- varierte oppgaver


Digital lærerveiledning
- tavlebøker
- musikk og lydspor
- metodiske opplegg
- faglig bakgrunnsstoff

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Beate Børresen er magister i idéhistorie og dosent (em.) ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning. Børresen har utviklet studiet Filosofi med barn ved HIO og har skrevet læreverk i RLE og i filosofi for grunnskolen. Hun har også skrevet Filosofiske samtaler for barn til bruk i barnehagen. Fra 2005 til 2007 ledet hun et nasjonalt prosjekt om filosofi i skolen for Utdanningsdirektoratet.

Thor-André Skrefsrud er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Han har også professorkompetanse i religion, livssyn og etikk og har undervist i KRLE i lærerutdanningen. Skrefsrud er utdannet allmennlærer og arbeider særlig med tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet.

Aina Hammer er høgskolelektor ved institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Hun har mastergrad i religionshistorie samt praktisk-pedagogisk utdanning fra UiO, og hun er også utdannet fotograf. På HiOA underviser Aina lærerstudenter i religioner, livssyn, etikk og filosofi. Den siste tiden har hun forsket på ulike tilnærminger til religionskritikk i KRLE, og hun er involvert i to forskningsprosjekter som omhandler mangfoldstematikk. Aina har tidligere jobbet ni år som lærer på mellomtrinnet i Osloskolen.

Titler/bestilling