Kosmos YF naturfag vg1 (LK06, LK13)

Naturfag yrkesfaglige utdanningsprogram

Fag: Naturfag YF
Nivå: Yrkesfag Vg1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Kosmos YF naturfag vg1 (LK06, LK13)

Kosmos YF naturfag yrkesfag kommer i ny utgave til fagfornyelsen 2020. Kosmos YF fra 2017 er et faglig oppdatert læreverk med dagsaktuelle eksempler. Boken inneholder flere illustrasjoner som konkretiserer stoffet for elevene. Det er også lagt inn risikovurdering til elevøvinger der det er nødvendig.

Kosmos YF kommer i ny utgave 2020.

Kosmos YFfra 2017 inneholder en grunndel og en arbeidsdel. Arbeidsdelen kommer etter hvert kapittel og inneholder varierte oppgaver og øvinger. Strukturen er ryddig, og fagstoffet er forklart så enkelt som mulig, slik at det er tilgjengelig for elevene. Mer om–fordypningsrammer tilrettelegger for differensiert undervisning. Kosmos YF er rikt illustrert med gode bilder og forklarende tegninger. Utgavene fra 2017 og 2013 dekker gjeldende læreplan i naturfag på Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram. Kosmos YF er et læreverk som er skrevet for elevene på yrkesfag.

Komos YF Basis Arbeidsbok er en tilleggsressurs som inneholder en kort repetisjon av teoristoffet fra læreboka og enkle utfyllingsoppgaver.

Komponenter
• Lærebok med grunndel og arbeidsdel
• Basis Arbeidsbok med repetisjon av teoristoffet og utfyllingsoppgaver, engangsbok
• Elevnettsted med kapittelprøver, interaktive oppgaver, løsningsforslag til oppgavene i læreboka, filmer og animasjoner, åpent og gratis
• Lærernettsted, gratis lisens
• Unibok og Brettbok-utgaver

kosmos.cdu.no

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Boye er lektor i fysikk og matematikk fra Universitetet i Oslo. Han har mer enn 40 års erfaring med undervisning i videregående skole og har vært forfatter på flere revisjoner av Kosmos-verket.

Heskestad har lang erfaring med undervisning i videregående skole. Han arbeider ved Tertnes vgs, en skole med bl.a. studieforberedende, idrett og toppidrett. Heskestad underviser i biologi, naturfag og geografi og har også undervisningskompetanse i kjemi. Han er forfatter på Kosmos naturfag SF og har tidligere vært medforfatter på biologiverket til Cappelen Damm, Bios biologi 1 og 2.

Halvorsen er utdannet cand. real med hovedfag i kjemi, fra Universitetet i Oslo. Hun har lang undervisningserfaring i naturfag, både fra yrkesfaglig- og studiespesialiserende utdanningsprogram. Halvorsen har vært forfatter for Kosmos YF i litt over 20 år.

Titler/bestilling