Kosmos SF naturfag vg1 (K06, LK13)

Naturfag studieforberedende utdanningsprogram

Fag: Naturfag SF
Nivå: Vg1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Kosmos SF naturfag vg1 (K06, LK13)

Kosmos SF naturfag studieforberedende kommer i ny utgave til fagfornyelsen 2020. Kosmos SF fra 2017 er faglig oppdatert og inneholder en rekke dagsaktuelle eksempler. Det er lagt inn hør deg selv-oppgaver etter hvert delkapittel som hjelper elevene til å få oversikt over det mest grunnleggende lærestoffet. Studiedelen inneholder varierte oppgaver. Risikovurdering er lagt inn etter alle øvinger der dette er relevant.

Kosmos SF kommer i ny utgave 2020.

Kosmos SF fra 2017 inneholder både en grunndel og studiedel. Studiedelen kommer etter hvert kapittel og er variert med ulike oppgavetyper og øvinger. Kosmos SF er rikt illustrert med forklarende og gode bilder. Utgavene fra 2017 og 2013 dekker gjeldende læreplan.

Kosmos SF Basis Arbeidsbok (2017) er en tilleggsressurs som inneholder en kort repetisjon av teoristoffet fra læreboka og enkle utfyllingsoppgaver.

Kosmos SF Elevnettsted inneholder interaktive oppgaver, filmer, animasjoner, illustrasjoner fra boka, nyttige lenker og utfyllende fagstoff. Lærernettstedet inneholder bl.a. PowerPoint-presentasjoner, oppgavebank, tips, nyttige lenker, bakgrunnsstoff og figurer/tabeller fra boka. Nettstedet er gratis, men sikret med innlogging.

Komponenter

• Lærebok med grunndel og studiedel, alt-i-ett

• Unibok- og Brettbok-utgave

• Basis Arbeidsbok med oppgaver og kort repetisjon av teoristoffet (engangsbok, 2017)

• Elevnettsted, åpent og gratis

• Lærernettsted, gratis lisens


kosmos.cdu.no

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Heskestad har lang erfaring med undervisning i videregående skole. Han arbeider ved Tertnes vgs, en skole med bl.a. studieforberedende, idrett og toppidrett. Heskestad underviser i biologi, naturfag og geografi og har også undervisningskompetanse i kjemi. Han er forfatter på Kosmos naturfag SF og har tidligere vært medforfatter på biologiverket til Cappelen Damm, Bios biologi 1 og 2.

Engan er lektor med bred bakgrunn i realfag og hovedfag i pollenanalyse fra UiB i 1996. Hun har undervist i videregående skole siden 1995, blant annet ved Fagerlia vgs i Ålesund og St. Svithun vgs i Stavanger. Engan jobber nå som lektor ved Stavanger Katedralskole hvor hun underviser i kjemi, naturfag, biologi og matematikk.

Agnete Engan har jobbet med Kosmos siden 2008, først med nettsidene og som medforfatter siden 2013. Hun har også jobbet med oppgaver og løsningsforslag til Kjemien Stemmer nettsider.

Mykland er utdannet innen biologi fra Universitet i Sørøst-Norge (USN), avdeling Bø. Hun har lang undervisningserfaring og er ansatt som lærer ved Bø videregående skole. Der underviser hun i fagene biologi, matematikk, naturfag og geografi. Mykland er medforfatter på Kosmos-verket for studieforberedende utdanningsprogram for fagfornyelsen.

Titler/bestilling