Kosmos Påbygging

Påbygging for generell studiekompetanse i naturfag

Fag: Naturfag påbygging
Nivå: Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Læreplan: Kunnskapsløftet
Komponent: Alt-i-ett-bok, Digital ressurs, Fagnettsted, Grunnbok
Om læreverket Kosmos Påbygging

Kosmos Påbygging fra 2014 dekker revidert læreplan i naturfag fra 2013. Kosmos Påbygging er skrevet for yrkesfagelever som ønsker generell studiekompetanse i naturfag.

Boka dekker kompetansemålene til påbygging for generell studiekompetanse i naturfag på Vg1. Kompetansemål elevene tidligere har hatt på Vg1 yrkesfag repeteres kort, resten av kompetansemålene dekkes grundig. Etter hvert kapittel er det en egen arbeidsdel med oppgaver og øvinger.

(Kosmos Påbygging fra 2011 er skrevet til justert læreplan fra 2010 og dekker ikke læreplanen fra 2013.)

Komponenter:
• Lærebok med grunndel og arbeidsdel
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettsted, gratis lisens
• Unibok og Brettbok-utgaver

kosmos.cdu.no

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Titler/bestilling