Kode 1 og 2 Informasjonsteknologi vg2, vg3 (LK06)

Informasjonsteknologi 1 og informasjonsteknologi 2. Programfag videregående skole

Fag: Informasjonsteknologi, Informasjonsteknologi 1, Informasjonsteknologi 2
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Kode 1 og 2 Informasjonsteknologi vg2, vg3 (LK06)

Kode 1 og Kode 2 – alt-i-ett lærebøker til Informasjonsteknologi 1 og 2. Lærebøkene legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene og har teori og oppgaver i samme bok. Kode 1 har med både Grid og Flexbox.

Kode 1 og Kode 2 er lærebøker til programfagene Informasjonsteknologi 1 og Informasjonsteknologi 2, på Vg2 og Vg3 for studiespesialiserende utdanningsprogram. Teorien i læreboka er bygd opp med forklarende tekst, kode og eksempler som belyser teorien. Vi har lagt vekt på at elevene raskt skal komme i gang med kodingen. Etter hvert delkapittel finner du derfor flere Prøv selv-oppgaver. Løser eleven disse oppgavene får de god trening i å programmere. Stikkordregister og læreplanen, har vi plassert sist i læreboka. Gratis elevnettsted inneholder flere relevante oppgaver, løsningsforslag, mediefiler og en egen nettbasert kodeeditor.


Kode 1: HTML, CSS (Grid og Flexbox) og Firebase
Kode 2: HTML og JavaScript

Kode Elevnettsted med kodeeditor:
Elevnettstedet kode.cdu.no inneholder en egen Kodeeditor. I det venstre vinduet i Editoren skrives og redigeres HTML-koden. I det høyre vinduet vises nettsiden. Nettstedet inneholder i tillegg flere relevante oppgaver, løsningsforslag til oppgavene i læreboka og mediefiler. Programvare for gjennomføring av faget er gratis.

kode.cdu.no

Kode Lærernettsted inneholder:

• Forslag til årsplan og ukeplan
• Oppgavebank
• Koden fra Eksemplene i læreboka
• PowerPoint-presentasjoner til undervisningen

Komponenter:
• Lærebøker, alt-i-ett
• Elevnettsted, åpent og gratis
• Lærernettsted, gratis lisens
• Brettbok - digital utgave av læreboka

Til toppen

Forfatter(e)
Anders Haugeto har jobbet med IT-utvikling og lean i 10 år. Han var med å grunnlegge selskapet Iterate AS i 2007. Selskapet har som mål å skape et fagmiljø for entreprenørskap, innovasjon og teknologi.
Eirik Solheim arbeider som prosjektleder i NRKs utviklingsavdeling, og er redaktør for nettstedet NRKbeta.no. Eirik er NRKbetas teknologiguru og over gjennomsnittlig interessert i teknologi. Han har tidligere arbeidet i Accenture.
Yngve Eriksen har siden 2009 arbeidet på Vågsbygd videregående skole. Der underviser han blant annet i Informasjonsteknologi 1 og 2. Våren 2015 arbeidet han også som konsulent og systemutvikler for Norsk Interaktiv.
Petter Brandtzæg er Cand.polit. og arbeider som seniorforsker ved SINTEF. Han har doktorgrad (PhD) i medievitenskap og hovedfag (master) i psykologi. Brandtzæg har arbeidserfaring som førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO og nå som seniorforsker ved SINTEF. Hans spesialområder er internett og sosiale medier. Problemstillinger han har arbeidet med er hvordan vår nye digitale hverdag påvirker sosiale relasjoner og samfunnsengasjement.
Gløer Langslet er master i informatikk fra UIO. Han har jobbet med web i selskaper som Gjensidige, Point Carbon og Dagbladet. Langslet jobber for tiden som lektor i informasjonsteknologi ved Sandvika videregående skole og er forfatter av lærebokene Kode 1 og Kode 2.
Titler/bestilling