Kode Informasjonsteknologi 1 og 2

HTML5 og JavaScript

  • Fag: Informasjonsteknologi 2, Informasjonsteknologi, Informasjonsteknologi 1, Realfag, Videregående
  • Nivå: Studieforberedende, Vg2, Vg3
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok, Fagnettsted, Digital ressurs
Titler/Bestilling
   
Kode 2 – ny lærebok i 2016 til Informasjonsteknologi 2 med HTML5 og JavaScript. Legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene.

Kode 2 – alt i en bok!
Kode 2 er en ny lærebok skrevet for Informasjonsteknologi 2. Læreboken dekker hele læreplanen i Informasjonsteknologi 2 på Vg2/Vg3 med bruk av HTML5 og JavaScript. Boka inneholder teori, oppgaver og sammendrag. Boka dekker kompetansemålene til de tre hoveddelene: Programmering, Planlegging og dokumentasjon og Multimedieutvikling. Gratis nettsted: kode.cdu.no

Informasjonsteknologi 2 med HTML5 og JavaScript
Kode 2, med HTML5 og JavaScript, legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene. Hvert kapittel starter med en oversikt over kompetansemålene i læreplanen og avslutter med kortfattede sammendrag. Teorien er bygd opp med forklarende tekst, kode og eksempler som belyser teorien. I denne læreboken har vi lagt vekt på at elevene raskt skal komme i gang med kodingen. Etter hvert delkapittel finner du derfor flere Prøv selv-oppgaver. Løser eleven disse oppgavene får de god trening i å programmere. Stikkordregister og læreplanen til Informasjonsteknologi 2 er også med i læreboka.

Kodeeditoren til boka
Elevnettstedet kode.cdu.no inneholder en Kodeeditor. I det venstre vinduet i Editoren skrives og redigeres programmeringskoden. I det høyre vinduet vises koden.

Elev- og lærerressurser til Kode 2
Nettstedet inneholder oppgaver, løsningsforslag og kodeeditoren. Lærernettstedet gir deg som lærer forslag til årsplan og tips til undervisningen. Programvare for gjennomføring av faget er gratis.

Komponenter:
• Lærebok
• Brettbok - digital utgave av læreboka
• Elevnettsted, gratis

Forfatterbilde

Gløer Olav Langslet

Gløer Langslet er master i informatikk fra UIO. Han har jobbet med web i selskaper som Gjensidige, Point Carbon og Dagbladet. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.