Klasse! 1-2

Fag: Tysk 1
Nivå: Vg2, Vg1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Klasse! 1-2

Klasse! 1-2 er et nytt tyskverk for Nivå I skrevet av forfattere med solid forankring i skole og undervisning. Læreverket dekker læreplanen for fremmedspråk nivå I, Vg1 og Vg2. Klasse! 1 kom ut våren 2017 og Klasse! 2 våren 2018.

Klasse! 1-2

  • har tekster fra situasjoner elevene naturlig kan oppleve
  • får elevene til å snakke og skrive om ting de bryr seg om
  • legger vekt på sammenhengen mellom tysk og språk elevene kan fra før
  • inviterer dem til å lete etter mønstre i språket og å ta dem i bruk
  • presenterer et tysktalende Europa de kan interessere seg for
  • er strukturert, oversiktlig og godt tilpasset elevenes forutsetninger og ambisjoner

Aktivitet, engasjement og kunnskap
Forfatternes mål med Klasse! 1-2 er at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk, og at de gjennom arbeidet med bøkene og nettstedet skal få en opplevelse av og interesse for det tysktalende Europa.
Tekstene og oppgavene legger vekt på at elevene skal tilegne seg kunnskap om mennesker og samfunn, geografi, historie, hverdagsliv og tradisjoner i de tyskspråklige landene og å gi dem språklige verktøy for å kunne kommunisere om sitt eget land.

Faste elementer gir struktur til opplæringen

Klasse! 1-2 består begge av 10 leksjoner. Hver leksjon er bygget opp rundt et hovedtema som blir formidlet gjennom ulike teksttyper. Hver leksjon inneholder også tre faste elementer med tilknytning til temaet:
• «Fakten»: korte faktaopplysninger om temaet
• «Kennst du sie/ihn»: en kort presentasjon av en tyskspråklig person med tilknytning til temaet
• «Sprachhilfe»: ord og uttrykk som er til hjelp når elevene skal løse oppgavene i leksjonen.

Oppgaver og grammatikk
Oppgavene til leksjonene er mange og varierte. Tekstforståelse, oppgaver knyttet til uttale (Klasse! 1) og lytting/lytteforståelse, oppgaver som trener muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter, Landeskunde, oppgaver som øver ord, uttrykk og tallforståelse og grammatikk. Læreverket har både induktiv og deduktiv tilnærming til innlæring av grammatikk. Alle leksjonene inneholder korte grammatiske forklaringer knyttet direkte til grammatikkøvingene og henvisning til mer utdypende forklaring i minigrammatikken.

Høytidene
Bakerst i Klasse! 1 blir de viktigste høytidene kort presentert, slik at disse kan brukes når det faller naturlig. Alle leksjonene inneholder en lytteøving som er knyttet til leksjonens tema. De fem første leksjonene i Klasse! 1 har uttaleøvinger. Bakerst i bøkene er det minigrammatikk og alfabetisk ordliste.

Klasse! 1-2 på nett
Nettsiden til verket er todelt: et gratis og åpent elevnettsted og et lærernettsted som krever lisens. Elevene har ikke tilgang til lærernettstedet.

Elevnettstedet inneholder blant annet:
• Interaktive grammatikk- og språkøvinger
• Uttaleøvinger (gratis nedlastbare lydfiler til de 5 første leksjonene) – med oppgaver (Klasse! 1)
• Egenevalueringsskjema til hver leksjon
• Annet tilleggsstoff til utdyping av leksjonstema

Lærernettstedet inneholder blant annet:
• Transkript, oppgaver og fasit til lytteøvingene
• Fasit til oppgavene i bøkene
• Prøver etter annenhver leksjon
• Årsplan
• Alle foto/illustrasjoner i bøkene
• Annet tilleggsmateriell til bruk for læreren

Lydmateriell
Lyd på nett Elev inneholder: lesetekstene fra bøkene.
Lyd på nett Lærer inneholder: lesetekstene fra bøkene og lytteøvinger.

KOMPONENTER
Alt-i-ett-bøker
Unibok (Epub 3)
Brettbok (pdf)
Lyd på nett (elev) lisens
Lyd på nett (lærer) lisens
Elevnettsted – gratis og åpent
Lærernettsted – lisens

Til toppen

Forfatter(e)
Simen Braaten er som så mange andre nordmenn forelsket i Berlin. Som lærer ved Nordseter skole i Oslo og som lærebokforfatter arbeider han for at flere skal dele hans lidenskap også for det tyske språket. Han er opptatt av at elevene selv skal lete etter og se mønstre i språket, at de skal lære et språk de føler de har nytte av - et språk de vil få glede av i praksis.
Titler/bestilling