Klasse! 1-2

Fag: Tysk 1
Nivå: Vg1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Komponent: Alt-i-ett-bok, Digital ressurs
Om læreverket Klasse! 1-2

Klasse! er et helt nytt tyskverk for Nivå I skrevet av forfattere med solid forankring i skole og undervisning. Klasse! 1, som kom ut våren 2017, er den første av to bøker som dekker læreplanen for fremmedspråk nivå I, Vg1 og Vg2. Klasse! 2 kommer i 2018.

Klasse!

  • har tekster fra situasjoner elevene naturlig kan oppleve
  • får elevene til å snakke og skrive om ting de bryr seg om
  • legger vekt på sammenhengen mellom tysk og språk elevene kan fra før
  • inviterer dem til å lete etter mønstre i språket og å ta dem i bruk
  • presenterer et tysktalende Europa de kan interessere seg for
  • er strukturert, oversiktlig og godt tilpasset elevenes forutsetninger og ambisjoner

Aktivitet, engasjement og kunnskap
Forfatternes mål med Klasse! 1 er at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk, og at de gjennom arbeidet med boken og nettstedet skal få en opplevelse av og interesse for det tysktalende Europa.
Tekstene og oppgavene legger vekt på at elevene skal tilegne seg kunnskap om mennesker og samfunn, geografi, historie, hverdagsliv og tradisjoner i de tyskspråklige landene, og språklig verktøy for å kunne kommunisere om sitt eget land.

Faste elementer gir struktur til opplæringen

Klasse! 1 består av 10 leksjoner. Hver leksjon er bygget opp rundt et hovedtema som blir formidlet gjennom ulike teksttyper. Hver leksjon inneholder også tre faste elementer med tilknytning til temaet:
• «Fakten»: korte faktaopplysninger om temaet
• «Kennst du sie/ihn»: en kort presentasjon av en tyskspråklig person med tilknytning til temaet
• «Sprachhilfe»: ord og uttrykk som er til hjelp når elevene skal løse oppgavene i leksjonen.

Oppgaver og grammatikk
Oppgavene til leksjonene er mange og varierte. Tekstforståelse, oppgaver knyttet til uttale og lytting/lytteforståelse, oppgaver som trener muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter, Landeskunde, oppgaver som øver ord, uttrykk og tallforståelse og grammatikk. Læreverket har både induktiv og deduktiv tilnærming til innlæring av grammatikk. Alle leksjonene inneholder korte grammatiske forklaringer knyttet direkte til grammatikkøvingene og henvisning til mer utdypende forklaring i minigrammatikken.

Høytidene
Bakerst i boken blir de viktigste høytidene kort presentert, slik at disse kan brukes når det faller naturlig. På fagnettstedet til Klasse! 1 vil en finne ekstra materiale knyttet til høytidene. Alle leksjonene inneholder en lytteøving som er knyttet til leksjonens tema. De fem første leksjonene har uttaleøvinger. Bakerst i boken er det minigrammatikk og alfabetisk ordliste.

Klasse! 1 på nett
Nettsiden til verket er todelt: et gratis og åpent elevnettsted og en lærernettsted som krever lisens. Elevene har ikke tilgang til lærernettstedet.

Elevnettstedet inneholder blant annet:
• Interaktive grammatikk- og språkøvinger
• Uttaleøvinger (gratis nedlastbare lydfiler til de 5 første kapitlene) – med oppgaver
• Selvevalueringsskjema til hver leksjon
• Annet tilleggsstoff til utdyping av leksjonstema

Lærernettstedet inneholder blant annet:
• Transkript, oppgaver og fasit til lytteøvingene
• Fasit til oppgavene i boka
• Prøver etter annenhver leksjon
• Årsplan
• Alle foto i boka
• Annet tilleggsmateriell til bruk for læreren

Lydmateriell kan kjøpes på cdu.no.
Lyd på nett Elev inneholder: lesetekstene fra boken.
Lyd på nett Lærer inneholder: lesetekstene fra boken og lytteøvinger.

KOMPONENTER
Alt–i-ett-bok
Unibok (Epub 3)
Brettbok (pdf)
Lyd på nett (elev) lisens
Lyd på nett (lærer) lisens
Elevnettsted - gratis og åpent
Lærernettsted – lisens

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Titler/bestilling