Klar melding

Norsk for yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 og Vg2

Fag: Norsk
Nivå: Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet, R94
Om læreverket Klar melding

Serien har en hovedbok og en lettlestbok for hvert år. Differensiering er et nøkkelord.

Klar melding 1
Teoridelen tar utgangspunkt i at norskfaget faktisk handler om noe ungdom er opptatt av - å uttrykke seg og skape kontakt. Sangtekster, rapporter og tekstmeldinger, alt handler om å formidle et budskap ved hjelp av språket. Læreboka ønsker å bevisstgjøre elevene om samspillet mellom teknologi og tekst, og lar dem se nærmer på hvordan tekster i vår tid settes sammen på nye måter

Tekstutvalget dekker hele den nye læreplanen for Vg1 og gir en grundig presentasjon av muntlige og skriftlige situasjoner og sjangre som er relevante i jobbsammenheng. Boka har både eldre og nyere tekster og forfatterne har lagt vekt på å få med korte, skjønnlitterære tekster med en god historie. Boka gir forslag til ulike læringsstrategier som kan stimulere til effektivt og aktivt arbeid med faget.

Klar melding 2
Teoridelen tar for seg emner som flerspråklighet og språkmøter, likheter og forskjeller på norrønt og moderne norsk, nordiske språk og språk og identitet. Sammensatte tekster omhandler aviser, nett-tekster og reklame. Nye muntlige og skriftlige sjangre blir presentert i egne kapitler, og læreboka legger vekt på tekster som er relevante for yrkesfagelever.

Tekstutvalget omfatter eldre tekster fra norrøn litteratur, folkeviser, eventyr og sagn, både norske og utenlandske tekster. Utvalget av samtidslitteratur er i tråd med læreplanen fra elevenes samtid og inneholder spennende og variert sakprosa og skjønnlitteratur.

Oppgaver for alle
Oppgavene til teorikapitlene og tekstutvalget er laget med tanke på differensiering. Tett på tekst-oppgavene hjelper elevene til å få med seg innholdet i teksten, og så kan de fortsette med oppgaver som krever refleksjon eller videre arbeid.

Klar melding 1 og 2 – Kort og godt!
Kombinerte tekst- og øvingsbøker (engangsbøker) som fungerer som differensieringsverktøy sammen med lærebøkene Klar melding 1 og 2. De egner seg særlig godt for elever som sliter med motivasjonen og med å beherske grunnleggende ferdigheter i norskfaget.

Nett og lyd
Klar melding har gratis fagnettsted med interaktive oppgaver og forslag til undervisningsopplegg. Lydfiler til begge bøkene ligger på fagnettstedet.

Forfatterne har alle lang undervisningserfaring.

Til toppen

Forfatter(e)

Tommy Moum er idéhistoriker og er lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er forfatter på Alle tiders historie og læreverket Historie og filosofi. Han har også vært medforfatter på flere læreverk i norsk.

Titler/bestilling