nye utgaver av Kjemien semmer kjemi 1 og kjemi 2

Kjemien stemmer 1 og 2 Kjemi vg2, vg3 (LK06)

Kjemi 1 og kjemi 2. Programfag videregående skole

Fag: Kjemi, Kjemi 1, Kjemi 2
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Kjemien stemmer 1 og 2 Kjemi vg2, vg3 (LK06)

Kjemien stemmerer for vg2 og vg3 et faglig solid læreverk som har en praktisk tilnærming til fagstoffet gjennom mange eksempler som belyser teorien.

Nye utgaver av Kjemien stemmer kjemi 1 og kjemi 2 utkommer våren 2021 og 2022.

Kjemien stemmer fra 2018 og 2019
I de nye utgavene er innlæringen av grunnleggende kjemikunnskap framhevet gjennom flere eksempler og egne Test deg selv-oppgaver i læreboka. Kjemien stemmer har en ny god struktur og forbedret design, og kompetansemålene fra læreplanen i kjemi står som før først i hvert kapittel. Fagstoffet er faglig oppdatert. Nytt er også videoforklaringer til flere av eksemplene i læreboka og animasjoner av teorien, som ligger gratis på elevnettstedet.

Kjemien stemmer Studiebok
Den nye studieboka har større variasjon av oppgaver og aktiviteter. Dette gir elevene et godt grunnlag for å oppnå dybdelæring.

Komponenter
• Grunnbok med teori
• Brettbok grunnbok
• Studiebok med oppgaver, aktiviteter og fasit
• Brettbok studiebok
• Elevnettsted, åpent og gratis med videoforkaringer av eksemplene i læreboka
• Lærernettsted, gratis lisens
• Digitale utgaver (Tavlebøker) tilgjengelig på lærernettstedet

Disse utgavene bygger på Kjemien stemmer fra 2012 og 2013.

https://kjemienstemmer.cdu.no/

Se forfatterne presentere Kjemien stemmer Kjemi 1 her.

Til toppen

Forfatter(e)

Edvardsen tok hovedfag i biokjemi ved Universitetet i Oslo, Institutt for Biokjemi i 2000. Hun fullførte doktorgraden med fokus på kreftgenetikk og respons og bivirkninger av kjemoterapi ved Medisinsk fakultet, UIO i 2007. Frem til 2013 jobbet hun ved Institutt for Kreftforskning ved det Norske Radiumhospitalet. Siden 2013 har hun jobbet i medisinsk avdeling hos legemiddelfirmaet AbbVie.

Kristian Vestli er lektor ved Oslo katedralskole med fagene kjemi, matematikk og fysikk. Han har erfaring fra undervisning i videregående skole, ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus og videreutdanningskurs for lærere.

Hege Knutsen er kjemilærer og fagleder i naturfag på Nadderud videregående skole.

Truls Grønneberg er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og leder av Skolelaboratoriet – kjemi, ved Kjemisk institutt.

Grønneberg har forskererfaring og lang erfaring med å lage og gjennomføre etter- og videreutdanningskurs for lærere. Han har deltatt i nasjonalt fagplanarbeid og er medforfatter av Praktisk kjemi (1983), Praktisk miljøkjemi (1992), Mikrosynteser i organisk kjemi 3KJ (1994), læreverket Kjemien stemmer 2KJ (1997) og 3KJ (1998), Kjemien stemmer (forkurs i kjemi for ingeniørutdanning, maritim høgskoleutdanning, 2004) og Innføring i kjemi på universitetsnivå (2005).

Svein Tveit er universitetslektor ved Skolelaboratoriet i kjemi, Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra undervisning i grunnskolen, og har erfaring med å lage og gjennomføre etter- og videreutdanningskurs for lærere. Tveit er forfatter på læreverket i kjemi for videregående skole bestående av bøkene Kjemien stemmer Kjemi 1 og Kjemien stemmer Kjemi 2, med tilhørende nettressurser. Han er også medforfatter av Nye Gaia 4 (2017). Svein Tveit er nestleder i Norsk kjemisk selskaps faggruppe for undervisning.

Titler/bestilling