Kjemien stemmer 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Kjemi 1 og 2, programfag videregående skole

Fag: Kjemi 1
Nivå: Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Kjemien stemmer 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Kjemien stemmer Kjemi 1 (2021) danner et godt grunnlag for at elevene kan forstå og forklare verden og samfunnet som omgir dem. Kjemien stemmer Grunnbok har en systematisk struktur og er rikt illustrert med fotografier, illustrasjoner og oversiktlige tabeller.

Det er lagt vekt på å knytte gode sammenhenger mellom teorien og eksemplene for å styrke elevenes forståelse. Sentrale begreper og faguttrykk er godt forklart. Hvert delkapittel oppsummeres med egne Test deg selv-oppgaver. De nye kompetansemålene fra læreplanen LK20 står beskrevet først i kapittelet der de er behandlet.

Kjemien stemmer Studiebok har et variert utvalg av oppgaver og aktiviteter til eksperimentelt og utforskende arbeid som legger til rette for undring og kreativitet. Studieboken bidrar til at eleven utvikler vitenskapelig kompetanse, og ved å knytte teori, modeller og beregninger til eksperimentelle og utforskende forsøk, vil elevene forstå sammenhenger i faget. Elevene lærer risikovurdering av forsøkene med hensyn til helse, miljø og sikkerhet.

Komponenter:
• Grunnbok med teori og Test deg selv-oppgaver
• Studiebok med oppgaver, aktiviteter og fasit
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettsted, lisens
• Digital utgave i Brettboka.no

Grunnbok, studiebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til LK20 og dekker alle målene i læreplanen for kjemi 1.

Elev- og lærernettsted inneholder:
• Oppgaver og aktiviteter
• Løsningsforslag til oppgavene i grunnboken
• Video av eksempler og teori fra grunnboken
• Tavlebok – digital utgave av grunnboken
• Løsningsforslag til utvalgte oppgaver fra studieboken

Kjemien stemmer Kjemi 2 foreligger våren 2022.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Kristian Vestli er lektor ved Oslo katedralskole med fagene kjemi, matematikk og fysikk. Han har erfaring fra undervisning i videregående skole, ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus og videreutdanningskurs for lærere.

Hege Knutsen er kjemilærer og fagleder i naturfag på Nadderud videregående skole.

Svein Tveit er universitetslektor ved Skolelaboratoriet i kjemi, Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra undervisning i grunnskolen, og har erfaring med å lage og gjennomføre etter- og videreutdanningskurs for lærere. Tveit er forfatter på læreverket i kjemi for videregående skole bestående av bøkene Kjemien stemmer Kjemi 1 og Kjemien stemmer Kjemi 2, med tilhørende nettressurser. Han er også medforfatter av Nye Gaia 4 (2017). Svein Tveit er nestleder i Norsk kjemisk selskaps faggruppe for undervisning.

Titler/bestilling