Kjemien stemmer Kjemi 1 og Kjemi 2

Fag: Kjemi, Kjemi 1, Kjemi 2
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Kjemien stemmer Kjemi 1 og Kjemi 2

Læreverket er revidert på bakgrunn av en stor spørreundersøkelse våren 2011. Over 200 kjemilærere som underviste etter den tidligere utgaven, har svart på undersøkelsen og gitt innspill til forbedringer.

Kjemien stemmer 2012/2013:
• er omarbeidet som følge av lærernes innspill
• har flere faktarammer og tabeller som gjør stoffet mer tilgjengelig for elevene
• Kjemi 1 har et nyskrevet kapittel 6: Varme, uorden og spontanitet. Kjemi 2 har nyskrevet kapittel 6 og 8.
• er faglig oppdatert
• har aktiviteter som er sikkerhetsvurdert mht farlige kjemikalier og bruk av erstatningsstoffer

Gratis elev- og lærersider
Læreverkets elevnettsted inneholder interaktive oppgaver, aktiviteter, illustrasjoner, nyttige lenker og utfyllende fagstoff. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler som boka. Et eget passordbelagt lærernettsted inneholder en oppgavebank og løsningsforslag til tidligere gitte eksamener.

Komponenter
• Grunnbok med teori
• Brettbok grunnbok
• Studiebok med oppgaver, aktiviteter og fasit
• Brettbok studiebok
• Elevnettsted, åpent og gratis
• Lærernettsted, gratis lisens

http://kjemienstemmer.cappelendamm.no/

Til toppen

Forfatter(e)

Truls Grønneberg er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og leder av Skolelaboratoriet – kjemi, ved Kjemisk institutt.

Grønneberg har forskererfaring og lang erfaring med å lage og gjennomføre etter- og videreutdanningskurs for lærere. Han har deltatt i nasjonalt fagplanarbeid og er medforfatter av Praktisk kjemi (1983), Praktisk miljøkjemi (1992), Mikrosynteser i organisk kjemi 3KJ (1994), læreverket Kjemien stemmer 2KJ (1997) og 3KJ (1998), Kjemien stemmer (forkurs i kjemi for ingeniørutdanning, maritim høgskoleutdanning, 2004) og Innføring i kjemi på universitetsnivå (2005).

Titler/bestilling