nye utgaver av Kjemien semmer kjemi 1 og kjemi 2

Kjemien stemmer

Fag: Kjemi, Kjemi 1, Kjemi 2
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Kjemien stemmer

Nye utgaver av Kjemien stemmer. Kjemien stemmerer et faglig solid læreverk som har en praktisk tilnærming til fagstoffet gjennom mange eksempler som belyser teorien.

I de nye utgavene fra 2018 og 2019 er innlæringen av grunnleggende kjemikunnskap framhevet gjennom flere eksempler og egne Test deg selv-oppgaver i læreboka. Læreboken har en ny god struktur og forbedret design, og kompetansemålene fra læreplanen står som før først i hvert kapittel. Fagstoffet er faglig oppdatert. Nytt er også videoforklaringer til flere av eksemplene i læreboka (2018 og 2019), som ligger gratis på elevnettstedet.

Studieboken har større variasjon av oppgaver og aktiviteter. Dette gir elevene et godt grunnlag for å oppnå dybdelæring.


Komponenter
• Grunnbok med teori
• Brettbok grunnbok
• Studiebok med oppgaver, aktiviteter og fasit
• Brettbok studiebok
• Elevnettsted, åpent og gratis med videoforkaringer av eksemplene i læreboka (2018)
• Lærernettsted, gratis lisens

De nye utgavene bygger på utgavene fra 2012 og 2013.

http://kjemienstemmer.cappelendamm.no/

Til toppen

Forfatter(e)
Kristian Vestli er lektor ved Oslo katedralskole med fagene kjemi, matematikk og fysikk. Han har erfaring fra undervisning i videregående skole, ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus og videreutdanningskurs for lærere.
Hege Knutsen er kjemilærer og fagleder i naturfag på Nadderud videregående skole.

Truls Grønneberg er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og leder av Skolelaboratoriet – kjemi, ved Kjemisk institutt.

Grønneberg har forskererfaring og lang erfaring med å lage og gjennomføre etter- og videreutdanningskurs for lærere. Han har deltatt i nasjonalt fagplanarbeid og er medforfatter av Praktisk kjemi (1983), Praktisk miljøkjemi (1992), Mikrosynteser i organisk kjemi 3KJ (1994), læreverket Kjemien stemmer 2KJ (1997) og 3KJ (1998), Kjemien stemmer (forkurs i kjemi for ingeniørutdanning, maritim høgskoleutdanning, 2004) og Innføring i kjemi på universitetsnivå (2005).

Svein Tveit er universitetslektor ved Skolelaboratoriet i kjemi, Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra undervisning i grunnskolen, og har erfaring med å lage og gjennomføre etter- og videreutdanningskurs for lærere.

Svein er nestleder i Norsk kjemisk selskaps faggruppe for undervisning og er medforfatter av Nye Gaia 4 (2017).

Titler/bestilling