Kjemien stemmer Kjemi 1 og Kjemi 2

  • Fag: Kjemi 1, Kjemi 2, Kjemi, Videregående, Realfag
  • Nivå: Studieforberedende, Vg2, Vg3
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok, Arbeidsbok, Fagnettsted, Digital ressurs
Titler/Bestilling
   
Læreverket er revidert på bakgrunn av en stor spørreundersøkelse våren 2011. Over 200 kjemilærere som underviste etter den tidligere utgaven, har svart på undersøkelsen og gitt innspill til forbedringer.

De nye utgavene av Kjemien stemmer
• er omarbeidet som følge av lærernes innspill
• har flere faktarammer og tabeller som gjør stoffet mer tilgjengelig for elevene
• Kjemi 1 har et nyskrevet kapittel 6: Varme, uorden og spontanitet. Kjemi 2 har
nyskrevet kapittel 6 og 8.
• er faglig oppdatert
• har aktiviteter som er sikkerhetsvurdert mht farlige kjemikalier og bruk av erstatningsstoffer

Fagnettsted
Læreverkets elevnettsted inneholder interaktive oppgaver, aktiviteter, illustrasjoner, nyttige lenker og utfyllende fagstoff. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler som boka. Et eget passordbelagt lærernettsted inneholder en oppgavebank og løsningsforslag til tidligere gitte eksamener.

Komponenter
• grunnbok med teori
• studiebok med oppgaver, aktiviteter og fasit
• gratis elevnettsted
• gratis passordbelagt lærernettsted

http://kjemienstemmer.cappelendamm.no/

Forfatterbilde

Truls Grønneberg

Truls Grønneberg er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og leder av Skolelaboratoriet – kjemi, ved Kjemisk institutt. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Merete Hannisdal

Merete Hannisdal er førstelektor ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning. Hun har lang erfaring fra undervisning i grunnskole og videregående skole. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Bjørn Pedersen

Bjørn Pedersen er pensjonert professor ved Kjemisk institutt, UiO hvor han er utdannet og tatt sin doktorgrad. Der har han fortsatt arbeidsplass. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Vivi Ringnes

Vivi Ringnes er førsteamanuensis med lang erfaring fra undervisning i videregående skole og fra utdanning av lærere i praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Brit Skaugrud

Brit Skaugrud er universitetslektor ved Skolelaboratoriet og har vært tilknyttet Kjemisk institutt siden 2002. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.