Kjærlighet og kritt

  • Fag: Norsk som andrespråk
  • Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
  • Komponent: , Tekstbok
Titler/Bestilling
 
Kjærlighet og kritt er et godt kjent og mye brukt verk av lærere på ungdomstrinnet. Verket består av en tekstsamling og en arbeidsbok. Lærerveiledningen finner du bakerst i arbeidsboka. Bøkene er beregnet på elever som har lagt begynneropplæringen bak seg.


Tekstsamling
I tekstsamlingen finner du over hundre eldre og nyere tekster. For å lette leseforståelsen og støtte språkinnlæringen, er det laget egne ordforklaringer til tekstene.

Arbeidsbok
Arbeidsboka inneholder oppgaver som tar utgangspunkt i tekstene. Her blir det lagt opp til både muntlig og skriftlig aktivitet, både individuelt og i grupper.

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.