Kaleido 5-7

  • Fag: Norsk
  • Nivå: 5. trinn, 6. trinn, Barnetrinnet 5-7
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok, Tekstbok, Lærerens bok, Fagnettsted, Digital ressurs
Titler/Bestilling
Kaleido 5-7

Kaleido 5-7

Kaleido 5-7 er Cappelen Damms nye norskverk på mellomtrinnet. Verket dekker alle kompetansemålene i den reviderte læreplanen i norsk.

Kaleido satser på skriving!
Når elevene kommer til 5. trinn, begynner den andre skriveopplæringen der de skal lære å skrive flere typer tekster. I Kaleido 5 legger vi opp til at elevene skal jobbe grundig med hver teksttype. Bøkene inneholder eksempeltekster og skrivestøttende aktiviteter som gjør det lett å differensiere.

I den reviderte fagplanen står det at elevene etter 7. trinn skal kunne skrive «fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker.» Kaleido gir opplæring i alle disse teksttypene, ved hjelp av eksempeltekster og skrivestøttende aktiviteter både før, under og etter skriveprosessen.
 
I Kaleido finner du:

    - eksempeltekster
    - realistiske skrivesituasjoner
    - oppstartshjelp, skriverammer og setningsåpnere

Verket er bygd opp slik at elever og lærer kan jobbe lenge med et læringsforløp og få ro rundt undervisningen. Hvert kapittel munner ut i et produkt.

Kaleido 5 Grunnbok A og B legger vekt på de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlig kommunikasjon. Boka gir en grundig opplæring i lesestrategier og skrivestrategier. Elevene jobber med læringsløp der de skal lese, skrive og presentere det de har skrevet.
                                               
Alle kapitlene inneholder en del om språk og grammatikk. Bakerst i boka er det en egen del om rettskriving. Den kan brukes fleksibelt og etter behov. Grunnboka brukes sammen med Kaleido 5 tekstbok.
           


Kaleido 5 Tekstbok inneholder åtte kapitler som tilsvarer kapitlene i de to grunnbøkene. Hvert kapittel i tekstboka har lesemål. Tekstene har oppgaver før, under og etter lesing.                                          

Solid leseopplæring
Kaleido tar den andre leseopplæringen på alvor. På mellomtrinnet skal elevene lese for å lære, og de skal lære å lese med god forståelse. Kaleido 5 starter med et kapittel om å bli en god leser. Elevene blir presentert for sju lesestrategier som de skal ha med seg videre i arbeidet med Kaleido. Tekstene er varierte, med ulik vanskegrad og stor bredde i tema og sjanger. Tekstboka følger strukturen til grunnboka, slik at tekstene som elevene leser henger nøye sammen med arbeidet ellers.

Tilpasset opplæring med Kaleido
Kaleido gjør det enkelt å drive tilpasset opplæring. Alle elevene skal kunne lese de samme tekstene og skrive de samme teksttypene. Differensieringen foregår ved at elevene får ulik grad av støtte i form av eksempeltekster, skriverammer og annen språklig støtte. I Kaleidos lærerressurs på nett finner du i tillegg kopioriginaler som hjelper deg å differensiere.

Lærerens bok
I Lærerens bok får du flere ideer til hvordan du kan variere undervisningen og tilpasse den til hver enkelt elev. Lærerens bok har et hendig format og inneholder både en generell del og en praktisk veiledning til hver kapittel.

Kaleido 5-7 DIGITAL
Elevnettstedet
er åpent og uten innlogging. Her finner elevene oppgaver til alle kapitlene i grunnboka, som de kan jobbe med på pc eller brett. de finner også digitale skriverammer med setningsåpnere og annen skrivehjelp.
www.kaleido5-7.cdu.no        

          

Lærerlisens
Kaleido 5-7 Digital for læreren er en rik nettbasert ressurs som blant annet inneholder:

    - tavlebøker med lyd og ekstra lærestoff
    - eksempeltekster til hver teksttype
    - kopioriginaler som kapittelprøver, skriverammer og ekstra oppgaver
 
Utgivelsesplan
Kaleido 5: I salg
Kaleido 6: I salg
Kaleido 7: Vår 2017                                                 

Forfatterbilde

Ingeborg Anly

Ingeborg Anly har lang erfaring som norsklærer på mellomtrinnet og har i mange år jobbet systematisk med å utvikle elevenes skrivekompetanse. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Tove Stjern Frønes

Tove Stjern Frønes er rådgiver ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Eirik Lissner

Eirik Lissner er utdannet lærer og forteller. Han har erfaring fra flere skoler og er en tydelig og engasjert lærer. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Sture Nome

Sture Nome er universitetslektor ved Lesesenteret i Stavanger. Han har også jobbet ved Skrivesenteret i Trondheim. Nome er prosjektmedarbeider i den nye nasjonale lese- og skrivesatsingen. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.