Jobb i sikte yrkeshefter

  • Fag: Arbeidsliv og jobbsøk
  • Nivå: Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 1 - B2, Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Spor 2 - B2, Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 3 - B1, Spor 3 - B2, Spor 3 - C1
  • Komponent: , Temahefte
Titler/Bestilling
     
Yrkeshefter til spesialisering. Heftene gir innsikt i språk og arbeidsoppgaver som er spesielle for de aktuelle yrkene. Det er valgt yrker som ikke krever lang utdannelse.

Heftene legger opp til den samme engasjerende og selvutviklende metoden man ellers finner i Jobb i sikte-serien. Serien legger vekt på egenaktivitet og inneholder varierte oppgaver til bruk i undervisningen: skriftlige oppgaver, diskusjonsoppgaver og rollespill. I deltakerboka er det god plass til egne notater, og den kan brukes som oppslagsbok etter avsluttet kurs.

Heftene er tilrettelagt språklig og er fine som ekstra lesestoff til voksne. Det er morsomme og engasjerende historier med varierte illustrasjoner og innlæring av nye ord.

Læreverket består av:

  • Deltakerbok med tekster og oppgaver
  • Arbeidsheftet På praksisplassen
  • Nettsted med interaktive oppgaver
  • En serie hefter som tar for seg et bredt utvalg av yrker
  • Deltaker-CD med tekster fra deltakerboka
  • Lærer-CD med ekstra lyttetekster
  • Lærerveiledning på nett
Forfatterbilde

Ingebjørg Dolve

INGEBJØRG DOLVE er allmennlærerutdannet med videreutdanning i engelsk, skoleledelse og kristendom og livssynskunnskap. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Jorunn Mo

Jorunn Mo er utdannet cand. philol. med hovedfag i nordisk språk og litteratur, og jobber som høyskolelektor i lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Telemark. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Janne Grønningen

JANNE GRØNNINGEN er allmennlærerutdannet med videreutdanning i IKT, norsk som andrespråk og psykososialt arbeid med flyktninger. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.