Jobb i sikte yrkeshefter

Fag: Arbeidsliv og jobbsøk
Nivå: Spor 1 - A1, Spor 1 - B2, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 3 - C1, Spor 3 - B1, Spor 3 - A1, Spor 3 - B2, Spor 3 - A2, Spor 2 - A2, Spor 2 - A1, Spor 2 - B2, Spor 2 - B1
Om læreverket Jobb i sikte yrkeshefter

Yrkeshefter til spesialisering. Heftene gir innsikt i språk og arbeidsoppgaver som er spesielle for de aktuelle yrkene. Det er valgt yrker som ikke krever lang utdannelse.

Heftene legger opp til den samme engasjerende og selvutviklende metoden man ellers finner i Jobb i sikte-serien. Serien legger vekt på egenaktivitet og inneholder varierte oppgaver til bruk i undervisningen: skriftlige oppgaver, diskusjonsoppgaver og rollespill. I deltakerboka er det god plass til egne notater, og den kan brukes som oppslagsbok etter avsluttet kurs.

Heftene er tilrettelagt språklig og er fine som ekstra lesestoff til voksne. Det er morsomme og engasjerende historier med varierte illustrasjoner og innlæring av nye ord.

Læreverket består av:

  • Deltakerbok med tekster og oppgaver
  • Arbeidsheftet På praksisplassen
  • Nettsted med interaktive oppgaver
  • En serie hefter som tar for seg et bredt utvalg av yrker
  • Deltaker-CD med tekster fra deltakerboka
  • Lærer-CD med ekstra lyttetekster
  • Lærerveiledning på nett

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Ingebjørg Dolve er allmennlærerutdannet med videreutdanning i engelsk, skoleledelse og kristendom og livssynskunnskap. Hun har lang erfaring i å undervise voksne innvandrere i norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv. Hun mottok høsten 2004 Norges første voksenopplæringspris (IKVO). Ingebjørg har sammen med Janne Grønningen jobbet som rektor på Voksenopplæringen i Øvre Eiker og ved Voksenopplæringen i Røyken kommune.

Hun har sammen med Janne Grønningen og Jorunn Mo skrevet flere læreverk i norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv for innvandrere, blant annet I arbeidslivet – norsk arbeidsliv for voksne innvandrere.

Jorunn Mo er utdannet cand. philol. med hovedfag i nordisk språk og litteratur. Hun har jobbet som lærer i norsk som andrespråk i mange år og jobber for tiden med grunnskole for voksne. Mo har skrevet læreverket I arbeidslivet – norsk arbeidsliv for voksne innvandrere sammen med Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen, og Sesam sammen med Bente Günenc og Solgunn Hjalming Moen.

Titler/bestilling