Jobb i sikte

  • Fag: Arbeidsliv og jobbsøk
  • Nivå: Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 1 - B2, Spor 2, Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Spor 2 - B2, Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 3 - B1, Spor 3 - B2, Spor 3 - C1
  • Komponent: , Grunnbok, Temahefte, CD, Digital ressurs
Titler/Bestilling
 
Engasjerende metode i arbeidslivskunnskap
Jobb i sikte er skrevet for å dekke behovet for arbeidslivskunnskap. Læreverket kan brukes i all opplæring som har som mål å kvalifisere innvandrere for arbeid i Norge. Egenaktivitet er viktig i dette faget og læreverket har derfor ulike oppgaver til bruk i undervisningen: skriftlige oppgaver, diskusjonsoppgaver og rollespill.


I boka blir deltakeren kjent med Ali og Miriam Goren. De ønsker å få et godt liv i Norge, få seg jobb og forsørge seg selv og barna sine. Vi følger dem på kurs og på vei mot arbeid i Norge. Boka tar for seg mye av det som er viktig å vite når man har kommet til Norge. Deltakerne vil lære om rettigheter og plikter i arbeidslivet, og tips om hvordan man kan finne og søke jobb.

Komponenter:
• Deltakerbok
• Deltaker-CD
• Lærer-CD
• Elevnettsted, gratis
• Lærerveiledning på nettstedet, gratis
• Praksisplasshefte
• En rekke yrkeshefter

Jobb i sikte. På praksisplassen
Dette er et arbeidshefte som kan brukes på alle typer praksisplasser. Programmet i heftet forbereder og følger opp deltakeren i praksis og tar opp temaer som aktiviserer og bevisstgjør deltakeren. Aktuelle temaer er pauser og pauseprat, språklige misforståelser, service og arbeidsoppgaver og hensikten med praksisplassen.

Yrkeshefter til spesialisering
Deltakerne kan velge blant en rekke yrkesheftene som tar for seg ulike yrker. Hensikten med heftene er å la deltakerne øve på språk og oppgaver som er spesielle for yrkene.
Les mer om yrkesheftene her.

Elevnettsted
Jobb i sikte har også et gratis elevnettsted bestående av to deler: En for Jobb i sikte Deltakerbok og en for Jobb i sikte yrkeshefter. Her finnes en rekke oppgaver til hvert kapittel i deltakerboken og til hvert av yrkesheftene.

Forfatterne Ingebjørg Dolve, Janne Grønningen og Jorunn Mo underviser i norsk med arbeidslivskunnskap ved Introduksjonssenteret for utlendinger i Drammen. De har bred kunnskap om målgruppen og mye erfaring med bruk av språkpraksisplasser i bedrifter.

Forfatterbilde

Ingebjørg Dolve

INGEBJØRG DOLVE er allmennlærerutdannet med videreutdanning i engelsk, skoleledelse og kristendom og livssynskunnskap. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Janne Grønningen

JANNE GRØNNINGEN er allmennlærerutdannet med videreutdanning i IKT, norsk som andrespråk og psykososialt arbeid med flyktninger. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Jorunn Mo

Jorunn Mo er utdannet cand. philol. med hovedfag i nordisk språk og litteratur, og jobber som høyskolelektor i lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Telemark. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.