Intro (2005)

50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere

  • Fag: Samfunnskunnskap, Samfunnsfag
  • Nivå: Voksenopplæring
  • Komponent: , Tekstbok, CD, Lærerens bok
Titler/Bestilling
Intro gir en god forståelse av det norske samfunnet, kultur og samfunnsforhold, og gjør det lettere å orientere seg i et nytt samfunn. Emnene behandles på en enkel og engasjerende måte som inspirerer til deltakelse og kommunikasjon om stoffet. Boka er rikt illustrert.

Deltakerboka passer for alle kursdeltakere uavhengig av tidligere skolegang, også for analfabeter og andre med liten skolegang.

Metodisk grep løfter fram deltakernes egne kunnskaper og erfaringer om temaene som behandles. Intro legger opp til samtaler om forskjeller og likheter i ulike kulturer, deriblant det norske samfunnet. Gjennom samtalene håper vi at det oppstår forståelse, kunnskap og personlig engasjement. Læreverket kan enkelt tilpasses ulike behov i undervisningen og ulik sammensetning i gruppene.

Deltaker-CD-en består av utvalgte tekster fra deltakerboka som er lest inn, og er beregnet for lesesvake elever.

Nettstedet er på flere språk og inneholder fordypende stoff for kursdeltakere og lærere: utfyllende og aktuell informasjon og tilleggsoppgaver. Nettstedet er i samme språkversjoner som deltakerboka og er et alternativ for dem som vil vite mer. Tilgangen til nettstedet er gratis. www.intro.cappelendamm.no

Lærerveiledningen er først og fremst en metodisk veiledning for lærere som skal undervise i faget. Den inneholder forslag til gjennomføring og organisering av undervisningen, relevante caser og problemstillinger og bakgrunnsstoff om emnene.

Forfatterne Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen er lærere ved Introduksjonssenter for utlendinger i Drammen. Forfatterne har lang erfaring i å undervise voksne innvandrere i norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv.

Utdanningsdirektoratet har støttet utviklingen av Intro ved å bevilge midler. Intro tilfredsstiller alle emner, krav og intensjoner i læreplanen, både når det gjelder innhold og metodikk.

KOMPONENTER:

  • Deltakerbok på ulike språk
  • Lærerveiledning
  • Gratis nettsted ulike språk med mer utfyllende stoff
  • Deltakerbok-cd på ulike språk
Forfatterbilde

Ingebjørg Dolve

INGEBJØRG DOLVE er allmennlærerutdannet med videreutdanning i engelsk, skoleledelse og kristendom og livssynskunnskap. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Janne Grønningen

JANNE GRØNNINGEN er allmennlærerutdannet med videreutdanning i IKT, norsk som andrespråk og psykososialt arbeid med flyktninger. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.