Individ og fellesskap

  • Fag: Sosiologi og sosialantropologi
  • Nivå: Vg2, Vg3
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok
Titler/Bestilling
 
Bokas tittel fungerer som en rød tråd gjennom hele boka. Læreverket ser på samfunnet og forholdet mellom individene og de ulike fellesskapene som menneskene lever i. Det legges stor vekt på en aktivitetsorientert tilnærming til faget.

Faget blir relevant for elevene hvis det har en kritisk funksjon. De får et verktøy til å se på samfunnet med. Sentrale faglige begreper kommer tidlig på plass.Oppgavene er ikke bare repetisjon, men også utgangspunkt for å arbeide med temaene og sentrale begreper. Fagnettstedet er en viktig del av verket med flere ressurser og oppgaver, aktualitetstjeneste og videoklipp.

Boka følger læreplanens hovedtemaer, og temaet sosialisering tillegges stor vekt. Flere kapitler bygger på og utvider sosialiseringsperspektivet.

Arbeid med faget og oppgavene
En rekke kreative oppgaver gir ulike innfallsvinkler til faget. Oppgavene er ikke bare repetisjon, men også utgangspunkt for å arbeide med temaene. Etter hvert kapittel kommer det en oversikt med sentrale begreper.

Fagnettsted
Nettstedet er en viktig del av verket. Her ligger det ressurser og oppgaver. Det er interaktive repetisjonsoppgaver og oppgaver som både fungerer som aktualisering og fordypning. Det er en egen aktualitetstjeneste, og videoklipp fungerer som igangsettere og utgangspunkt for diskusjoner.

Forfatterbilde

Karl-Eirik Kval

Karl-Eirik Kval er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han underviser i samfunnskunnskap og norsk ved Fagerborg videregående skole. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Egil Andresen

Egil Andresen hadde samfunnsfaglig bakgrunn og lang undervisningserfaring i samfunnsfagene. Han underviste ved Nøtterøy videregående skole. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Rune Henningsen

Rune Henningsen er historiker med lang undervisningserfaring fra videregående skole og underviser ved Nøtterøy videregående skole. Henningsen har skrevet en rekke læreverk i samfunnsfag. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.