immer besser

  • Fag: Tysk, Tysk 1, Tysk 2
  • Nivå: Studieforberedende, Ungdomstrinnet
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grammatikk
Titler/Bestilling
   
immer besser er en kombinert grammatikk og øvingsbok som fokuserer på hovedreglene i tysk grammatikk, noe som bidrar til å skape god oversikt for elevene. Boken har en egen CD med tilleggsøvelser.

Øvingsdelene består av mange og varierte oppgaver med ulik vanskegrad og legger opp til individuelt arbeid, pararbeid og gruppearbeid. De muntlige øvingenen gir elevene muligheter til å trene på grammatiske elementer gjennom dialoger. Den stigende progresjonen er markert i boka for å gjøre det lettere å differensiere grammatikkundervisningen. Det er et eget kapittel om skriftlig framstilling, for eksempel formelt og uformelt brev, sette opp CV, søke på jobb etc.

Fasit til immer besser:
ADJEKTIV
ANALYSE
ARTIKLENE
DE FIRE KASUS
LEDDSETNINGER
PREPOSISJONER
PRONOMEN
PRONOMINALADVERB
SUBSTANTIV
TIDSADVERBIALER
VERB

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.