immer besser

Tysk aktivitetsgrammatikk for videregående skole

Fag: Tysk 1, Tysk 2, Tysk programfag
Nivå: Vg2, Vg1, 8. trinn, Vg3, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket immer besser

immer besser er en kombinert grammatikk og øvingsbok som fokuserer på hovedreglene i tysk grammatikk, noe som bidrar til å skape god oversikt for elevene.

Øvingsdelene består av mange og varierte oppgaver med ulik vanskegrad og legger opp til individuelt arbeid, pararbeid og gruppearbeid. De muntlige øvingenen gir elevene muligheter til å trene på grammatiske elementer gjennom dialoger. Den stigende progresjonen er markert i boka for å gjøre det lettere å differensiere grammatikkundervisningen. Det er et eget kapittel om skriftlig framstilling, for eksempel formelt og uformelt brev, sette opp CV, søke på jobb etc.

Fasit til immer besser: Klikk på Tilleggsmateriell

Til toppen

Titler/bestilling