I trafikken

Fag: Norsk for viderekomne (B1-C1), Samfunnskunnskap
Nivå: Spor 3 - B2, Spor 3 - A2, Spor 1 - B2, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 2 - A2, Spor 2 - A1, Spor 2 - B2, Spor 2 - B1, Spor 3 - C1, Spor 3 - B1
Om læreverket I trafikken

En raskere vei til førerkortet? Boka gir en innføring i norsk trafikksystem og forklarer hovedreglene slik at det blir enklere å tilegne seg innholdet i et komplett trafikkopplæringsverk. Den nye utgaven er oppdatert etter gjeldende regler. Nettsted med oppgaver og ordliste på 15 språk.

Boka viser eksempler på yrker som krever førerkort. Det faglige innholdet blir presentert på et språklig nivå som de fleste vil forstå, og innholdet konkretiseres med eksempler og illustrasjoner.

Innvandrere har trafikkutfordringer Det er en utfordring at innvandrere tar med seg kunnskaper og holdninger om trafikksikkerhet fra sitt opprinnelsesland. Les innlegg i Aftenposten fra 2. juli 2012 av forfatter og forsker ved NTNU Perly Folstad Norberg.

I trafikken passer for voksne og unge som ønsker å ta norsk førerkort. Sentrale trafikkbegreper er oversatt til 15 språk. Innholdet inviterer til refleksjon om likheter og ulikheter mellom Norge og trafikksystemet i andre land. Læreverket passer både i gruppeundervisning og selvstudium.

Noen temaer i boka

  • regler for innbytte av førerkort
  • trafikksystemet
  • trafikkregler, veimerking, skilting, lyssignaler
  • yrker som krever førerkort

Sentrale trafikk-ord på 15 språk
Arabisk, engelsk, farsi, fransk, pashto, persisk, polsk, russisk, somali, spansk, thai, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

Nettsted med interaktive oppgaver
Nettstedet inneholder interaktive oppgaver knyttet til innholdet i boka. Øvelsene er selvinstruerende og gir direkte respons. Her finner også læreren undervisningstips.

Til toppen

Titler/bestilling