Høytidene

Fag: KRLE
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Om læreverket Høytidene

Serien består av tre hefter: Kristendom (med protestantiske, katolske og ortodokse tradisjoner), Islam og Jødedom.


Bøkene forteller om innholdet i høytidene og om den religiøse bakgrunnen for selve høytiden. Her gjengis også hellige tekster og legender som er knyttet til de aktuelle høytidene. Dessuten gir bøkene en innføring i tradisjonene rundt høytidene med særlig vekt på måten de markeres på i Norge. Det er første gang tradisjonene slik de praktiseres i Norge, blir presentert. Dette er viktig for gjenkjennelse og identifikasjon for elever som selv deltar i feiringene, og for medelever, lærere og andre som er i kontakt med dem. Her vil man også finne bønner og sanger, i tillegg til stoff om mat, dekorasjoner og kunst.

Heftene er rikt illustrerte, og mange av bildene er tatt spesielt for disse heftene. Høytidsheftene vil være nyttig supplementsstoff til RLE-faget og i prosjektarbeid.

Til toppen

Titler/bestilling