Historie Vg3 Påbygging

  • Fag: Historie Vg3 Påbygg
  • Nivå: Vg3, Yrkesfaglig
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok
Titler/Bestilling
 
Faglig og pedagogisk oppdatert utgave av Historie Vg3 Påbygning til generell studiekompetanse. Boken behandler deler av verdens- og norgeshistorien fra de eldste tider og fram til vår tid, og den er oppdelt i 15 kapitler etter kunnskapsmålene i læreplanen.

Fra forrige utgave er bokens omfang skåret ned, språket er forenklet, hvert kapittel har oppsummering til slutt og det er gjort noen endringer i disposisjonen. For eksempel behandles europeisk middelalder og norsk vikingtid og middelalder i ett og samme kapittel (kapittel 3.). Hvert kapittel inneholder en pedagogisk ferdighetsdel med repetisjonsspørsmål underveis "Husker du?". I denne nye utgaven er det med emner til diskusjon. i tillegg til arbeidsoppgaver med forslag til presentasjon av personer, historiske hendelser og drøfting av kilder til slutt. Mange av oppgavene er innrettet for å aktualisere historien og knytte den til hendelser og utviklingstrekk i vår tid.

I boken er det også tatt inn noen emner som ikke er dekket av læreplanmålene, men som vi mener er nødvendige for å binde historien sammen. De er plassert i oppslag. Et eksempel er utviklingen av islam i middelalderen som er viktig for forståelsen av innholdet i kapittel 14: Brennpunkt Midtøsten. På denne måten blir det historiske bakteppet for en av vår samtids mest aktuelle spørsmål belyst.

Gratis elevnettsted
Det er mulig å fordype seg i enkeltemner og variere arbeidet ved å bruke nettstedet. Sammen med grunnboka bidrar dette faglige og pedagogiske tillegget til å lære elevene historieforståelse og gjøre dem kjent med historisk metode og tenkemåte.

Forfatterbilde

Svein Arild Aastad

Svein A. Aastad er cand. philol med historie hovedfag fra UiO. Aastad har vært medforfatter på blant annet Cappelens historieverk til ungdomstrinnet og den videregående skolen. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Ivar Libæk

Ivar Libæk er cand. philol. med historie hovedfag fra UiO. Han har blant annet vært gjesteforsker ved Det Norske Nobelinstitutt og arbeidet som prosjektmedarbeider ved Nobels Fredssenter. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Øivind Stenersen

Øivind Stenersen er cand. philol. med historie hovedfag og var lektor ved Ski videregående skole til 2010. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Asle Sveen

Asle Sveen er cand. philol med historie hovedfag fra UiO. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.