Historie og filosofi

  • Fag: Historie og filosofi 1, Historie og filosofi 2, Historie og filosofi
  • Nivå: Vg2, Vg3
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Tekstbok, Fagnettsted
Titler/Bestilling
Historie og filosofi bringer fortidens mennesker og tenkning inn i elevenes samtid. Derfor begynner hvert hovedkapittel med illustrasjoner som setter fortiden inn i samtiden og gir elevene muligheter til å ta tak i nytt stoff både med empati, undring og analyse. Den filosofiske samtalen er sentral i verket.

Øvelsene i filosofisk samtale er gjennomgående, og de er laget slik at elevene kan arbeide med filosofiske spørsmål både på egen hånd og sammen med andre. Hvert hovedområde i læreplanen er et eget kapittel som avsluttes med ulike oppgaver. Hver bok har egne kapitler om kildebruk og den filosofiske samtalen.

Historie og filosofi 1 følger læreplanen fra oldtid og myter til nyere tid og kritisk tenkning.

Historie og filosofi 2 begynner med mennesket i moderne tid og avslutter med historieforståelse og historiebevissthet.

Historie og filosofi. Tekstsamling er en samling tekster som kan brukes på begge årstrinn og som egner seg godt som klassesett. Tekstsamlingen gir god anledning til arbeid med filosofiske og historiske tekster gjennom året og systematisk øving i tekstforståelse fram mot eksamen. Tekstene vil også ha relevans i andre fag som religion og etikk, samfunnsfagene og norsk.

Forfatterbilde

Tommy Moum

Tommy Moum er idéhistoriker og arbeider til daglig som lektor ved Horten videregående skole. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Thor Inge Rørvik

Thor Inge Rørvik er magister i filosofi og universitetslektor ved IFIKK (Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk) ved Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Beate Børresen

Beate Børresen er magister i idéhistorie og førstelektor ved Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Arnfinn Granmo

Arnfinn Granmo er utdannet lektor med norsk hovedfag, filosofi mellomfag og historie. Han underviser ved Valler videregående skole i Bærum. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Tove Pettersen

Tove Pettersen, er dr.art. og førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er moralfilosofi og etikk. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.