Helsefagskolen

  • Fag: Helsefag, Helse- og oppvekstfag, Fagskolen HS, Helsearbeiderfag, Samfunnsfag, Helse- og sosialfag, Sosial- og omsorgsfag
  • Nivå: Akademisk, Fagskolen
Titler/Bestilling
 
Bøkene er skrevet for studenter som tar fagskoleutdanningen innen helse- og sosialfag. De bygger på læreplanmålene i utdanningens fellesmodul. Alle kapitlene har praktiske eksempler, oppgaver og øvelser. Disse er hentet fra den arbeidsvirkeligheten studentene kommer fra eller skal ut i, eksempelvis sykehuset, kommunehelsetjenesten, skolen/SFO eller sosialtjenesten.
Forfatterbilde

Kari Krüger Grasaas

Kari Krüger Grasaas er utdannet sykepleier og er cand.polit. i sosiologi. Hun er ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Agder. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Leif A. Helgesen

Leif A. Helgesen er utdannet psykolog. Han er ansatt som førstelektor ved Universitetet i Stavanger. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Marit Sjursen

Marit Sjursen er utdannet sykepleier og har videreutdanning innen psykisk helsearbeid. Hun er kandidat i sykepleievitenskap. Sjursen er ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Agder. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Jørn Stordalen

Jørn Stordalen er utdannet sykepleier og er kandidat i sykepleievitenskap. Han er ansatt som førstelektor ved Universitetet i Agder. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.