Bilde Hei!

Hei! A1 og A2

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Nivå: Spor 1 - A1, Spor 1 - B2, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 2 - A2, Spor 2 - A1, Spor 2 - B2, Spor 2 - B1
Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere
Om læreverket Hei! A1 og A2

HEI! er et læreverk for voksne innvandrere som skal lære norsk som andrespråk. HEI! er et komplett læreverk for alfabetisering, A1, A2 og B1 for deltakere på spor 1 og 2. HEI! dekker kravene i læreplanen i Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på nivåene.

HEI! legger godt til rette for enkel differensiering i sammensatte grupper. Verket passer godt på læresteder der deltakere med ulik skolebakgrunn og skriftkyndighet får opplæring i samme gruppe. HEI! dekker målene i læreplanen, og i HEI! A2 og B1 vektlegger vi også viktige tema i samfunnskunnskap. HEI! legger opp til mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor. Læreverket er utviklet av lærere med solid erfaring og kunnskap om voksne som skal lære norsk.

Læresteder som ønsker å ha all nybegynnerundervisning samlet på tvers av spor, får et verk som alle kan bruke. HEI! passer også godt i klasserom der man ønsker seg en mindre lærerstyrt undervisning.


HEI! dekker målene i læreplanen
HEI! dekker målene i læreplanen Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og finnes for alfabetisering, A1, A2 og B1. Til hver av tekstbøkene hører det med arbeidsbøker som er tilrettelagt for at deltakerne kan jobbe og samarbeide på tvers av sporene. I tillegg finnes omfattende og differensierte nettressurser som gjør det enklere for lærerne å samle deltakerne om samme tekst, selv om det språklige nivået i gruppa varierer. Dette ivaretar ulike utfordringer for den enkelte deltaker, samtidig som læreverket er samlende og gir et godt handlingsrom for læreren.

Les mer om Hei! abc for alfabetisering
Les mer om Hei! B1


Muntlig aktivitet og samarbeid
Læreverket åpner for mye muntlig aktivitet og samarbeid mellom deltakere. Deltakerne får en felles referanseramme som de kan snakke ut fra, og de får kunnskap og argumenter til å være aktiv i muntlig kommunikasjon. I den digitale boka (og på CD) er teksten lest opp. Lydbøkene bidrar til at tekstene blir kjent for alle, også for deltakere med svake leseferdigheter.

Tekstbøkerk som oppfordrer til samtale og diskusjon
Tekstbøkene, med tilhørende digitale bøker, er enkle å bruke. Det er bøker som deltakerne kan forstå og bruke på egen hånd. Bøkene inneholder et utvalg fortellende tekster og dialoger. Tekstene egner seg som utgangspunkt for samtale og diskusjon, og til muntlig produksjon om seg selv. Tekstboka til HEI! A1 har 15 leksjoner, mens tekstboka til HEI! A2 har ti leksjoner. Det er god bildestøtte til tekstene. Bildene kan brukes før lesing, under lesing og etter lesing.

Arbeidsbøker for spor 1 og spor 2 til samme tekstbok
HEI! A1 har to arbeidsbøker tilpasset hvert sitt spor: spor 1 og spor 2. Bøkene har samme struktur og oppbygging slik at elevene kan jobbe med det samme temaet, på ulike nivåer. Arbeidsbøkene for spor 1 og spor 2 presenterer oppgaver og øvelser om de samme tekstene. I spor 1-boka er det f.eks. mer skrivehjelp til deltakerne, mens spor 2-boka krever større tekstproduksjon av deltakerne.

HEI! A2 har samlet alle oppgavne i en felles arbeidsbok, men også er er det differensierte oppgaver med utfordringer for en sammensatt elevgruppe med ulike utgangspunkt. Dette gjør det fleksibelt for læreren og enkelt å differensiere og tilpasse undervisninga.

HEI! nettressurser
HEI! har omfattende nettsteder for deltakere og lærere. Elevnettstedet inneholder digital bok (tekstboka med tekst, lyd og bilder), oppgaver til tekstene og temaene i tekstboka, oppgaver i lytte- og leseforståelse, skriftlige oppgaver, ordlister, grammatikkforklaringer og strukturerte grammatikkøvinger. Elevnettstedet er helt nødvendig for å få fullt utbytte av læreverket.

For lærere er det i tillegg en lærerressurs. Her finnes lærerveiledning for praktisk bruk av læreverket, og tavlebøker som egner seg til felles gjennomgang i klasserommet. I tillegg har lærerne tilgang til bildesamlinger, lytteøvelser, skriveoppgaver mm. som kan brukes som øving og forberedelser til norskprøven.

Lydressurser
All lyd fra tekstbøkene vil også være tilgjengelig på CD. CD-ene vil være til hjelp med uttalen, og kan også brukes til lytting og diktater når man jobber uten nettilgang.

HEI! A1 kan brukes av deltakere som ikke kan lese eller skrive
Læreverket skiller seg fra andre læreverk ved at det ikke bare er enkeltord og enkeltstående setninger, men mange sammenhengende tekster og mange eksempler på aktiv bruk av norsk i ulike situasjoner. Likevel er alle tekstene skrevet med tanke på at boka også skal fungere som lydbok. Det vil si at deltakerne kan se på bildene i boka, høre teksten og få et fullgodt utbytte av boka.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Jon Olav Ringheim er utdannet lærer og underviser i norsk for voksne innvandrere på Nygård skole. I tillegg til nordisk mellomfag har han studert norsk som andrespråk, og han har mye erfaring med å undervise deltakere som har liten eller ingen skolegang.

Vibece Moi Selvik er utdannet lærer og jobber med norskopplæring av voksne innvandrere på Nygård skole i Bergen. Hun har studert norsk som andrespråk, og har mye erfaring med undervisning av deltakere på spor 1 og 2.

Titler/bestilling