Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (Fagfornyelsen LK20)

Kroppsøving for videregående skole

Fag: Kroppsøving
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3, Yrkesfag Vg3 påbygging, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (Fagfornyelsen LK20)

Gymnos (2020) er en lærebok i kroppsøving på videregående skole. Gymnos legger vekt på kunnskap om trening og viser et mangfoldig utvalg av øvelser, aktiviteter og treningsplaner. Gratis elevnettsted med oppgaver, treningsplaner, videoer og lydbok. Lærernettstedet har gode eksempler på undervisningsopplegg.

Komponenter

• Gymnos Lærebok (2020) – med teori, øvelser, aktiviteter og oppgaver
• Gymnos Elevnettsted (2020)
• Gymnos Lærernettsted (2020)
• Gymnos Unibok (2020)
• Gymnos Brettbok (2020)

Fagstoffet i læreboken er differensiert ved at viktig stoff og ekstrastoff er plassert i egne rammer. Alle kapitlene avsluttes med oppgaver og sammendrag. Gymnos er strukturert i vg1, vg2 og vg3 som i læreplanen. Sist i boka er det en innføring i mange kjente øvelser og aktiviteter.


På vg1 møter elevene grunnleggende metoder for øving og trening for å kunne planlegge og oppnå individuelle mål. Fagstoffet har en tydelig progresjon og på vg2 veiledes elevene videre til å utføre trening på egen hånd og reflektere over hvordan fysisk aktivitet kan fremme psykisk og fysisk helse. På vg3 får elevene en mer grundig innføring i treningsplanlegging og forståelse av sammenhengen mellom trening, kropp og helse i samfunnet. Et rikt utvalg av aktiviteter, lek, dans og friluftsliv motiverer til bevegelsesaktivitet og naturglede og viser hvordan kroppsøvingsfaget kan være med på å påvirke mennesker og natur.

Gymnos elevnettsted er gratis og inneholder treningsplaner og oppgaver elevene kan arbeide med selvstendig.
Et eget lærernettsted hjelper deg med planleggingen og utføringen av kroppsøvingstimene.

gymnos.cdu.no

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Kristian Abelsen er universitetslektor ved Norges idrettshøgskole. Han underviser i friluftsliv og didaktikk på bachelorprogrammene Friluftsliv og Faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Pedagogisk utviklingsarbeid har vært sentralt i prosjekter med uteskole, lærerarbeid i folkehøgskolen og nå i ulike engasjementer på idrettshøgskolen. Han er opptatt av å utvikle didaktikk for langsomt friluftsliv.

Myhrvold er lærerutdannet med videreutdanning i kroppsøving og idrettsfag fra høgskole og fra NIH. I tillegg har han en spesialisering i veiledning av studenter i kroppsøving og idrettsfag fra NIH. Han har arbeidet ved Sandvika vgs i noen år, og er nå ved Ski videregående skole.

Titler/bestilling