Gym Kroppsøving vg1-vg3 (LK06, LK13)

Kroppsøving for den videregående skole

Fag: Kroppsøving
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3, Yrkesfag Vg3 påbygging, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Gym Kroppsøving vg1-vg3 (LK06, LK13)

Utgaven er tilpasset læreplan gjeldende fra skoleåret 2012/2013. Med mange fotografier og illustrasjoner, oversiktlig format og ryddig struktur gjør Gym kroppsøvingsfaget mer motiverende for elevene. Boka gir gode muligheter for tilpasning til ulike elevgruppers evner og interesser og egner seg godt på yrkesfag.

Gym følger læreplanens inndeling i vg1, vg2 og vg3. Emnene presenteres under overskriftene Hva ...?, Hvordan...? og Hvorfor ...? Hvert kapittel avsluttes med et sett med oppgaver. Sist i læreboka er det flere spennende idrettsaktiviteter, dans og friluftsliv. En arbeidsbok med enkle repetisjonsoppgaver til utfylling supplerer læreboka.

Det er også et tilhørende fagnettsted som bl.a. inneholder interaktive oppgaver, en digital treningsplanlegger og video av alle øvelsene i læreboka. Eget lærernettsted og ressurshefte for læreren gjør planleggingen og gjennomføringen av kroppsøvingstimene enklere.

Komponenter
• Lærebok med teori, øvelser og oppgaver
• Arbeidsbok med flere oppgaver
• Elevnettsted, gratis – med treningsplanlegger
• Lærernettsted, gratis
• Lærerhefte med undervisningsmateriell

Fagnettsted gymnos.cappelendamm.no

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Astri Andresen er professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen og tilknyttet Rokkansenteret.

Titler/bestilling