Grammatikk i praksis for fremmedspråklige

Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10)
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Om læreverket Grammatikk i praksis for fremmedspråklige

Grammatikk i praksis er en første innføring i grammatikk for grunnskolen. To engangshefter som tar for seg ordklassene.


For norskspråklige elever er det laget egne parallelle hefter. Opplegget er tematisk tilpasset aldersgruppen 10 - 14 år.

Til toppen

Forfatter(e)

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.

Titler/bestilling