Grammatikk i praksis for fremmedspråklige

  • Fag: Norsk som andrespråk
  • Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
  • Komponent: , Arbeidsbok
Titler/Bestilling
 
Grammatikk i praksis er en første innføring i grammatikk for grunnskolen. To engangshefter som tar for seg ordklassene.


For norskspråklige elever er det laget egne parallelle hefter. Opplegget er tematisk tilpasset aldersgruppen 10 - 14 år.

Forfatterbilde

Kirsti Mac Donald

KIRSTI MAC DONALD har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.