Go on! NY (L97)

  • Fag: Engelsk
  • Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
  • Læreplan: L97
  • Komponent: , Grunnbok, Alternativ grunnbok, Arbeidsbok, CD
Titler/Bestilling
 

I et fag som engelsk er behovet for differensierte oppgaver og tekster stort. Dette er det selvfølgelig tatt hensyn til ved utarbeidelsen av Go on! I Teacher's guide finner du mange forslag til hvordan arbeidet i klassen kan organiseres. Alle elevene må få delta med den uttalen og den språkkompetansen de har. For aktiv deltaking er en forutsetning for å komme videre.

Textbook er delt inn i temaer som inneholder tekster i ulike sjangre og av ulik vanskegrad. I tillegg til fag- og skjønnlitterære tekster, finnes rim, regler, sanger, grammatikalske momenter osv. Hvert tema avsluttes med Let's revise - en oppsummering av nye strukturer og grammatikalske momenter og en Picture Dictionary.

I Workbook finnes et rikt utvalg av skriftlige og muntlige oppgaver. Det er lagt stor vekt på at oppgavene skal kunne differensieres og tilpasses den enkelte elevs forutsetninger. Her finnes lekpregede, samhandlingspregede og faglig orienterte oppgaver. Det er også flere forslag til små prosjekter hvor det legges til rette for bruk av IT.

CD-ene inneholder tekstene i Textbook og lyttestoffet.

Teacher's guide gir en oversikt over lærebokas pedagogiske tenkning og inneholder faglig bakgrunnsstoff. Den har en rekke kopieringsoriginaler med forskjellige oppgaver (bl.a spill til hvert tema og information-gap-oppgaver) og ideer til hvordan stoffet i elevbøkene kan differensieres.

Tematekstbøkene er svært forenklede utgaver av de ordinære lærebøkene. Her møter elevene klassetrinnsrelevante og aldersadekvate tema gjennom en tilpasset språklig struktur og et begrenset ordforråd.

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.