Globus Historie (L97)

  • Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, Barnetrinnet 5-7
  • Læreplan: L97
  • Komponent: , Grunnbok, Temahefte, Plansje
Titler/Bestilling
Globus 5-7 består av lærebøker som dekker fagplanene i Samfunnsfag og Natur- og miljøfag på mellomtrinnet. L 97 oppløste O-fagsbegrepet og erstattet det med egne fagplaner i samfunnsfag og naturfag. Globus-serien bygger på intensjonene i disse planene. Det betyr derfor større fokusering på fagenes egenart, samtidig som bøkene tilrettelegger for tverrfaglighet og temabasert undervisning.

I Globus-serien legger vi vekt på å stimulere elevenes nysgjerrighet, oppfinnsomhet og kreativitet. I arbeidet med bøkene skal elevene lære å bruke ulike metoder og arbeidsmåter for å utvikle samarbeidsevne og ansvar for egen læring. Globus-bøkene stimulerer elevene til å hente kunnskap fra ulike kilder, bl a IT-basert informasjon. Mye av stoffet er tilrettelagt for prosjektarbeid.

Elevbok
Hvert kapittel begynner med en "igangsetter" i form av store bildeoppslag. Elevene møter varierte fagtekster, fortellinger og dikt sammen med foto, og illustrasjoner og ulike spørsmål knyttet til tekstene. I boka er det to typer rammetekster: "Fakta om ..." og "Visste du at...". Etter hvert kapittel er det også spørsmål til teksten og oppgaver som krever at elevene bruker flere hjelpemidler.

Lærerveiledning
Den inneholder metodestoff, utdypende faktastoff, tips og veiledninger. Her er også en rekke kopieringsoriginaler.
Forfatterbilde

Ivar Libæk

Ivar Libæk er cand. philol. med historie hovedfag fra UiO. Han har blant annet vært gjesteforsker ved Det Norske Nobelinstitutt og arbeidet som prosjektmedarbeider ved Nobels Fredssenter. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Øivind Stenersen

Øivind Stenersen er cand. philol. med historie hovedfag og var lektor ved Ski videregående skole til 2010. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.