Globus Geografi og samfunnskunnskap (L97)

  • Fag: Samfunnsfag
  • Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, Barnetrinnet 5-7
  • Læreplan: L97
  • Komponent: , Grunnbok, Temahefte
Titler/Bestilling
 
Globus 5-7 består av lærebøker som dekker fagplanene i Samfunnsfag og Natur- og miljøfag på mellomtrinnet. L 97 oppløste O-fagsbegrepet og erstattet det med egne fagplaner i samfunnsfag og naturfag. Globus-serien bygger på intensjonene i disse planene. Det betyr derfor større fokusering på fagenes egenart, samtidig som bøkene tilrettelegger for tverrfaglighet og temabasert undervisning.

I Globus-serien legger vi vekt på å stimulere elevenes nysgjerrighet, oppfinnsomhet og kreativitet. I arbeidet med bøkene skal elevene lære å bruke ulike metoder og arbeidsmåter for å utvikle samarbeidsevne og ansvar for egen læring. Globus-bøkene stimulerer elevene til å hente kunnskap fra ulike kilder, bl a IT-basert informasjon. Mye av stoffet er tilrettelagt for prosjektarbeid.

Elevbok
I tillegg til kunnskaper trenger elevene redskaper og ferdigheter. Læreboka legger stor vekt på å lære elevene ulike redskaper og hvordan de kan brukes. Begrepene som elevene skal lære, er ordnet systematisk, og systematikken er geografisk. Kart og kartbruk har en sentral plass, og det legges opp til mye arbeid om dette.
I samfunnskunnskap skal elevene få utvikle evnene sine til å se og reflektere over sin rolle i samfunnet. Bøkene skal skape interesse for mellommenneskelige og samfunnsrelaterte forhold og appelere til elevenes egenaktivitet og bevisstgjøring. Tekst og bilder skal utfylle hverandre. Bildene, teksten, spørsmål og oppgaver er laget med tanke på tilpassing og differensiering.

Lærerveiledning
Den inneholder metodestoff, utdypende faktastoff, tips og veiledninger. Her er også en rekke kopieringsoriginaler.

Video
Det er laget en video til hvert klassetrinn på mellomtrinnet.
Forfatterbilde

Trude Mathiesen

Trude Mathisen har vært lærer i 20 år og jobber nå på mellomtrinnet. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Rolf Mikkelsen

Rolf Mikkelsen er dosent i fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.