Geografi VGS

Landskaper - ressurser - mennesker - utvikling

Fag: Geografi
Nivå: Vg2, Vg1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Geografi VGS

Geografi er et læreverk der både boka og nettstedet er gode kunnskapskilder og læringsverktøy for elevene. Utgaven fra april 2018 er den siste oppdaterte utgaven. Her er det også gjort pedagogiske forbedringer som vil hjelp eleven i lesingen av faget.

Geografi er et læreverk der både boka og nettstedet er gode kunnskapskilder og læringsverktøy for elevene. Denne utgaven fra 2018 er oppdatert med ny forskning og siste tilgjengelige statistikk. Nettstedet er helt nytt og åpnes før skolestart 2018.

Boka og nettstedet er gode kunnskapskilder og læringsverktøy for elevene. Læreverket har en systematisk struktur som gir oversikt, og teksten er lett å lese. Det er gode grafiske illustrasjoner og et rikt bildeutvalg som støtter elevene i lesingen av teksten. Sentrale begreper og faguttrykk er forklart.

Læreboka Geografi finnes også i digital utgave.

Elevnettstedet er gratis. Nettstedet har flere digitale ressurser som passer godt til faget, og det er sammendrag av boka, animasjoner av geografiske fenomener, flervalgsoppgaver hvor elevene får umiddelbar tilbakemelding og større arbeidsoppgaver.

Lærernettstedet krever lisens, og inneholder flere tips til undervisningen, prøver og eksamen.

Til toppen

Forfatter(e)
Øivind Dokken har samfunnsgeografi hovedfag fra 1975 med matematikk og fysikk i fagkretsen. Dokken har skrevet læreverk i geografi for grunnskolen og den videregående skolen. Han underviste ved Grefsen videregående skole til våren 2012, da han ble pensjonist.
Helene Eide er forfatter og lektor ved Lillestrøm videregående skole der hun underviser i geofag, geografi, og naturfag. Hun er cand.scient fra Universitetet i Oslo med hovedfag i naturgeografi og har også studert Geografiske Informasjonssystemer ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Hun er i tillegg utdannet næringsmiddelteknolog fra Høyskolen i Sør-Trøndelag.
Arne Helge Øverjordet er cand. real fra Universitet i Oslo med fagene matematikk, fysikk, kjemi og geografi, hovedfag i samfunnsgeografi. Han har vært medforfatter på skoleatlas og flere læreverk i Cappelen. Øverjordet har lang undervisningserfaring i matematikk og geografi og arbeider på Lillestrøm videregående skole.
Odd-Ivar Johansen er cand. real fra Universitetet i Oslo med hovedfag i naturgeografi. Han har skrevet lærebøker i naturfag for ungdomsskolen og videregående skole, og lærebøker i geografi for videregående. Johansen arbeider som avdelingsleder ved Nydalen videregående skole.
Titler/bestilling