Geografi VGS

Landskaper - ressurser - mennesker - utvikling

  • Fag: Geografi
  • Nivå: Vg1, Vg2
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok, Fagnettsted, Digital ressurs
Titler/Bestilling
 
Geografi er et læreverk der både boka og nettstedet er gode kunnskapskilder og læringsverktøy for elevene. Læreboka er oppdatert og nettstedet er bygd ut kontinuerlig.

Læreverket har en tematisk struktur som gir oversikt, og teksten er lett å lese. Det er gode grafiske illustrasjoner og et rikt bildeutvalg som støtter elevene i lesingen av teksten. Sentrale begreper og faguttrykk er forklart. Gratis elevnettstedet med lydbok
Elevnettstedet er gratis og uten innlogging. Her finnes sammendrag av boka, animasjoner av geografiske fenomener, flervalgsoppgaver hvor elevene får umiddelbar tilbakemelding og større arbeidsoppgaver. Til hvert kapittel finner eleven lydbok av lærebokteksten.

Gratis lærernettsted
Egne lærersider krever innlogging, men er gratis. Her finnes tips til prøver og eksamen, og figurer/bilder i PowerPoint

Forfatterbilde

Øivind Dokken

Øivind Dokken har samfunnsgeografi hovedfag fra 1975 med matematikk og fysikk i fagkretsen. Dokken har skrevet læreverk i geografi for grunnskolen og den videregående skolen. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Helene Eide

Helene Eide har hovedfag i naturgeografi fra Universitetet i Oslo. I tillegg har hun studert Geografiske Informasjonssystemer ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Odd-Ivar Johansen

Odd-Ivar Johansen er cand. real fra Universitetet i Oslo med hovedfag i naturgeografi. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Arne Helge Øverjordet

Arne Helge Øverjordet er cand. real fra Universitet i Oslo med fagene matematikk, fysikk, kjemi og geografi, hovedfag i samfunnsgeografi. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.