Ganske enkelt norsk

  • Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
  • Nivå: Spor 1 - A1, Spor 1 - A2
  • Komponent: , Tekstbok, Arbeidsbok, CD, Lærerens bok
Titler/Bestilling
 
Ganske enkelt norsk passer for spor 1 og 2 i læreplanen, nivå A1 og A2. Langsom progresjon er utgangspunktet for læreverket, språket er enkelt, og ord og uttrykk gjentas mange ganger.

Ganske enkelt norsk 1 har også en egen alfabetbok. Ganske enkelt norsk 2 kompletterer verket.

Ganske enkelt norsk 1 er konsentrert om familien Li – mor, far, barn, besteforeldre og naboer. Boka handler om episoder i denne familiens liv: bosituasjon, matlaging, kleskjøp, helse, transport, jobb og liknende.

Ganske enkelt norsk 2 presenterer nye personer som vi følger hjemme, på arbeidsplassen og i fritiden. Vi opplever hvordan de skaffer seg bolig, fast arbeid og følger med på barnas skolegang. Ordforrådet økes, og samfunnsorienteringen vektlegges.

Forfatterne har skrevet «historier», slik at tekstene også fungerer som lesetekster i tillegg til å være språklæringstekster. Det er samtalesider med tegninger og ordlister til hvert kapittel.

Arbeidsbøkene er engangshefter med ulike typer språkoppgaver som alle er nært knyttet til tekstene i tekstboka. Oppgavene skal trene leseforståelse, vokabular, struktur, ortografi og skriftlig produksjon. Instruksjonene er enkle, og det er lagt opp til at deltakerne kan arbeide på egen hånd.

Lærerveiledningene gir generelle råd om undervisning av elever med liten skolebakgrunn, og forslag til hvordan man kan jobbe med ganske enkelt norsk.

Lærer- og elev-cd-er finnes til begge tekstbøkene. På elev-cd-en er alle tekstene i tekstboka er lest inn, og på lærer-cd-en er det ekstra lytteoppgaver.

Ganske enkelt norsk 1 og 2 kan brukes uavhengig av hverandre.

Forfatterbilde

Vigdis Rosvold Alver

Vigdis Rosvold Alver er førstelektor i norsk på Høgskolen i Bergen. Hun har et spesielt ansvar for undervisning i lese- og skriveopplæring og norsk som andrespråk. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Karen Margrete Dregelid

KAREN MARGRETE DREGELID er universitetslektor i norsk ved Universitetet i Bergen. Hun har lang erfaring fra undervisning av minoritetsspråklige, både barn og voksne. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.