Flight (L97)

  • Fag: Engelsk
  • Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
  • Læreplan: L97
  • Komponent: , Grunnbok, Arbeidsbok
Titler/Bestilling
 
L97 er opptatt av teksten som forbilde, inspirasjon og utgangspunkt for kommunikasjon. Tekstutvalget skal være bredt og allsidig, og elevene skal møte autentiske tekster. Det er lagt vekt på å få med mange ulike sjangrer, og flere sentrale engelskspråklige forfattere er representert.

Textbook
er inndelt i temabaserte kapitler. Her finnes et bredt og allsidig tekstutvalg hvor både lærer og elev kan velge og vrake. Til hvert tema er det litterære tekster og backgroundtekster. I tillegg kommer dikt, rim, regler, vitser, tegneserier og annet stoff. Flere sentrale engelskspråklige forfattere er representert. Hovedtekstene har stigende progresjon. Boka har både stykkglossar og alfabetisk glossar.

Workbook
har samme kapittelinndeling som Textbook og har rikelig med oppgaver. Arbeidsoppgavene er knyttet opp mot tema og tekster, og det legges opp til systematisk innlæring av grammatiske emner, fonetikk og språkfunksjoner. Det er lagt inn lytteoppgaver i hvert kapittel. Workbook inneholder ellers forslag til temabaserte stiloppgaver, prosjektarbeid og tekster til ekstra lesing.

CD
Her finnes alle hovedtekstene i Textbook og lyttetekstene fra Workbook, sanger og forenklede tekster.

Teacher's book
inneholder bl a forenklede tekster, ulike typer kopieringsgrunnlag, ekstra bakgrunnsstoff, forslag til prøver og fasit til Workbook. Her finnes også skjemaer til hjelp for lærer og elev i vurderingen av eget arbeid og egen innsats.


Flight Extra - for tilpasset undervisning.
Tar opp de samme temaene som hovedbøkene, men tekstene er kortere og lettere, progresjonen er langsommere og oppgavestoffet enklere. Som i hovedbøkene er det lagt vekt på et variert utvalg av illustrasjoner, vitser, sanger, dikt og annet småstoff. Flight-Extra legger mindre vekt på skriftlig egenproduksjon enn hovedboka.
Forfatterbilde

Berit Haugnes Bromseth

Berit Haugnes Bromseth arbeider som lærer på Rosenborg skole i Trondheim. Hun har arbeidet med engelsk i ungdomsskolen i en rekke år og har erfaring med undervisning av elever på alle ferdighetsnivåer. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Lisbeth Wigdahl

Lisbeth Wigdahl har arbeidet med engelsk i ungdomsskolen i en rekke år og har erfaring med undervisning av elever på alle ferdighetsnivåer. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.