Flex

Temahefter og nettsted for elever som har behov for stor grad av tilrettelegging

Fag: Engelsk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Om læreverket Flex

Flex er lagd for elever som har behov for stor grad av tilrettelegging. Serien bygger på New Flight Extra, men kan også brukes uavhengig av verket.


Flex består av ni temahefter. Heftene presenterer ulike temaer gjennom bilder, korte dialoger og enkel tekst. Ordforrådet er enkelt og det stilles ingen krav til skriftlige ferdigheter. Heftene er i hovedsak ment å øve muntlig aktivitet hos elevene.

Til toppen

Forfatter(e)

Berit Haugnes Bromseth arbeider som lærer på Rosenborg skole i Trondheim. Hun har arbeidet med engelsk i ungdomsskolen i en rekke år og har erfaring med undervisning av elever på alle ferdighetsnivåer. Berit har også lang erfaring som forfatter av læremidler i engelsk, med blant annet Flight, Flex og New Flight. Mens hun har skrevet On the Move, har hun også undervist i fordypning i engelsk.

Titler/bestilling