Fagskolen Fellesmodulen

Fagskolen for helse- og sosialfag

  • Fag: Helsefag, Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag, Helse- og oppvekstfag
  • Nivå: Fagskolen
  • Komponent: , Grunnbok
Titler/Bestilling
   
Fellsemodulen er obligatorisk for alle som tar videreutdanning for helse- og sosialfaglig personell med videregående skole. Til fellesmodulen er det tre bøker som er skreddersydd til læreplanen for videreutdanningene.
Forfatterbilde

Anne Kjersti C. Befring

Anne Kjersti C. Befring er jurist og advokat. Hun er ansatt som stipendiat ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har tidligere utgitt boken Jus i helse- og sosialtjenesten. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.