Fagskolen Fellesmodulen

Fagskolen for helse- og sosialfag

Fag: Forfatnings- og forvaltningsrett, Helse- og oppvekstfagene, Helsefag, Oppvekstfag, Sosialfag, Sykepleiefag, Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag
Nivå: Fagskolen, Akademisk
Om læreverket Fagskolen Fellesmodulen

Fellsemodulen er obligatorisk for alle som tar videreutdanning for helse- og sosialfaglig personell med videregående skole. Til fellesmodulen er det tre bøker som er skreddersydd til læreplanen for videreutdanningene.

Til toppen

Forfatter(e)

Anne Kjersti C. Befring er jurist og advokat. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett på Det juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en rekke bøker om helse- og sosialrettslige emner.

Titler/bestilling