Español Tres Digital. Spansk 3

Digitalt læreverk

Fag: Spansk programfag
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3
Læreplan: Fagfornyelsen, Kunnskapsløftet
Om læreverket Español Tres Digital. Spansk 3

Digitalt læreverk for spansk fordypning – Spansk 3
Español Tres Digital dekker hele læreplanen for spansk programfag gjennom èn nettressurs. Læreverket består av 60 tekster innen skjønnlitteratur og sakprosa fra den spansktalende verden. Tekstene er nøye utvalgt for å dekke kompetansemålene for spansk III og for at læreren skal kunne tilpasse og differensiere undervisningen. Læremiddelet har funksjonalitet som gjør det velegnet for nettbasert undervisning.


Om tekstene
Vi har tatt med tekster av kjente og ukjente forfattere både fra Spania og Latin-Amerika. Det er dikt, noveller, fortellinger, artikler og utdrag fra romaner. Gjennom arbeidet med tekstene og det tilhørende oppgavematerialet, vil elevene lære seg å se tekster og temaer, epoker og forfattere i en historisk, sosial og kulturell sammenheng. Til hver tekst hører det forfatterbiografi, lydfiler, bildemateriale, lenker, interaktive oppgaver og forslag til undervisningsopplegg for læreren.

Mange oppgaver og stor valgfrihet
Til alle tekstene i Español Tres Digital finnes oppgaver innen:
Comprensión
Vocabulario
Expresión escrita
Expresión oral
Gramática (til tekster der det presenteres aktuell grammatikk for dette nivået)
Busca en la red

Aktiviteter og funksjoner
Vi har lagt vekt på at oppgavedelen skal være stor og innholdsrik slik at læreren kan velge ut det han ønsker å arbeide med og tilpasse undervisningen til grupper og enkeltelever. Tekstene er lest inn som lydfiler med ulike dialekter og aksenter representert. Utvalgte gloser er markert med hyperlink slik at eleven raskt kan få oversettelse.

Grammatikk
Presentasjon av utvalgte grammatiske temaer finnes i en oversikt på nettsiden. Rene grammatikkoppgaver er knyttet til de tekstene der aktuell grammatikk gjennomgås.
I tillegg har elever og lærere sømløs tilgang til grammatikk- og øvingsnettstedet Språkporten Spansk, som har orddrill, verbdrill, skrivetrening og grammatikkøvinger. Den aktuelle grammatikkteorien kan slås opp med et tastetrykk mens man jobber. Alle oppgaver finnes på to nivåer.

Ordbok
Español tres digital har Cappelen Damms Spansk ordbok integrert, slik at oppslag kan gjøres enkelt.

Funksjonalitet for oversikt og tilpasset undervisning
Fra høsten 2020 har Español tres digital nye funksjoner som gir mulighet for bedre oversikt og mer tilpasning til den enkelte elev. Lærer kan tildele oppgaver tilpasset den enkelte elevs behov, og lage egne oppgaver til sine elever, både skriftlige oppgaver og flervalgsoppgaver.

Ressursen er tilrettelagt for prosessorientert skriving. Eleven kan sende besvarelser på skriveoppgaver til lærer, som kan gi detaljert tilbakemelding på teksten ved bruk av kommentarer og merknader. Eleven kan så jobbe videre med besvarelsen sin utfra lærers innspill, og sende en ny versjon. Alle versjoner av elevteksten lagres.

Gjennom ulike rapporter kan lærer se elevenes aktivitet, tidsbruk og resultater, og dermed få et godt grunnlag for å planlegge og tilpasse undervisningen.


Lisenser
Elevlisens gir tilgang til et komplett læreverk som dekker hele faget med tekster, oppgaver og grammatikk.
Lærerlisens gir eksklusiv tilgang til samme innhold som elevene, men inneholder også en rikholdig lærerressurs, uten tillegg i pris. Forslag til årsplan og veiledning i bruk av nettstedet er inkludert i lærerressursen.

Komponenter:
Español tres digital Elevnettsted, årslisens.
Español tres digital Lærernettsted, årslisens.
Español tres digital Textos, tekstantologi med et utvalg av tekstene fra nettstedet.

Til toppen

Forfatter(e)

Gabriele Leguina-Morel har spansk bakgrunn og er oppvokst i Norge. Med studier i historie, statsvitenskap og spansk språk fra både Universidad de Salamanca, UiO og Høgskolen i Østfold har hun en vid faglig krets. Hun har mange års undervisningserfaring fra ordinær videregående skole. Hun er også koordinator og nettskolelærer for desentralisert opplegg for opplæring i spansk nivå 3 i Østfold. Leguina-Morel er medforfatter av Encuentros for spansk II og det digitale læreverket Español Tres Digital for spansk III.

Elisa Bernáldez er født og oppvokst i Spania og har bodd i Norge siden 1991. Hun er utdannet filolog fra Complutense-universitetet i Madrid, og hun har også studert spansk ved UiO og tatt PPU ved Høgskolen i Østfold. Bernáldez har mange års erfaring som språklærer både i Spania og i Norge på forskjellige nivåer. Hun har også deltatt i det desentraliserte prosjektet for fremmedspråk på nivå III (Østfold-modellen). Bernáldez er medforfatter av Encuentros for spansk II og Español Tres Digital for spansk III.

Titler/bestilling