Enkel norsk grammatikk

  • Fag: Norsk
  • Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Ungdomstrinnet
  • Komponent: , Arbeidsbok, Grammatikk
Titler/Bestilling
   
Verket er et godt hjelpemiddel for elever på ungdomstrinnet, og for alle som ønsker en oversikt over grunnstrukturene i norsk.

Grammatikkbok
Boka gir en grei oversikt over ordklassene, bøyningsmønstre og setningsoppbygging i det norske språket. Den inneholder en rekke praktiske eksempler, bøyningsskjemaer og illustrasjoner. Dermed blir det lettere å lære regler og bøyningsmønstre.

Arbeidsbok
Arbeidsboka inneholder oppgaver til grammatikkboka. De fleste oppgavene vil elevene finne svar på i grammatikkboka. Bakerst i arbeidsboka er det fasit til de oppgavene grammatikkboka ikke gir svar på.

OBS! Bøkene er oppdatert etter de nye grammatikktermene fra 2006.

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.