Enkel norsk grammatikk

Fag: Norsk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Om læreverket Enkel norsk grammatikk

Verket er et godt hjelpemiddel for elever på ungdomstrinnet, og for alle som ønsker en oversikt over grunnstrukturene i norsk.

Grammatikkbok
Boka gir en grei oversikt over ordklassene, bøyningsmønstre og setningsoppbygging i det norske språket. Den inneholder en rekke praktiske eksempler, bøyningsskjemaer og illustrasjoner. Dermed blir det lettere å lære regler og bøyningsmønstre.

Arbeidsbok
Arbeidsboka inneholder oppgaver til grammatikkboka. De fleste oppgavene vil elevene finne svar på i grammatikkboka. Bakerst i arbeidsboka er det fasit til de oppgavene grammatikkboka ikke gir svar på.

OBS! Bøkene er oppdatert etter de nye grammatikktermene fra 2006.

Til toppen

Titler/bestilling