Engelsk ordbok

Engelsk/norsk-norsk/engelsk

Fag: Engelsk, Engelsk fellesfag, Engelskspråklig litteratur og kultur, Internasjonal engelsk, Norsk for viderekomne (B1-C1), Samfunnsfaglig engelsk, Språk og litteratur
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3, Yrkesfag Vg3 påbygging, Akademisk, Spor 3 - C1, Spor 3 - B2, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Spor 2 - B2, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Engelsk ordbok

Engelsk ordbok er en moderne ordbok som dekker det sentrale ordforrådet i moderne engelsk og norsk dagligspråk. Ordboken er spesielt utviklet for elever i videregående skole, men passer også godt for studenter og alle som bruker engelsk privat eller på jobben.

Ordutvalget er oppdatert med tanke på elevenes behov, og ordboken er lett og rask å slå opp i fordi Oppslagsordene er tydelig markert med blå farge og hele alfabetstripen sees på sidene. I den norsk-engelske delen er det illustrasjoner som fungerer som temaordlister.

  • Over 60 000 oppslagsord
  • Lydskrift etter internasjonal standard (IPA)
  • Både britisk og amerikansk engelsk stavemåte
  • Stilistisk fra slang til høytidelig språk
  • Ulike betydninger av ord er nummerert i ordartiklene
  • Ordtak og faste uttrykk i ordartiklene
  • Full bøyning av uregelmessige verb
  • Minigrammatikk, faktasider og kart
  • Tillatt å bruke på eksamen

Ordboken er i et hendig og behagelig format og fåes i slitesterkt fleksibind eller stivbind. Finnes også i digital utgave, se www.ifinger.no

Gratis nettressurs med interaktive oppgaver og øvelser som gjør at elevene får mer ut av ordboken, se www.ordbok.cappelendamm.no.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Titler/bestilling